Gemeenteraad Vergaderingen gemeenteraad en het coronavirus

De gemeenteraad komt op dit moment zoveel mogelijk online bijeen voor vergaderingen en bijeenkomsten. Via deze pagina houden we u op de hoogte van de veranderingen.

Dinsdag 7 juli

Het stadhuis is weer open voor bezoekers! U bent van harte uitgenodigd om donderdag 9 juli de raadsvergadering live te volgen vanuit de hal van het stadhuis. Dit zal de eerste vergadering zijn onder leiding van waarnemend burgemeester Peter den Oudsten. U kunt langskomen wanneer u wil, zonder reservering, maar er geldt wel vol is vol. Vanwege de 1,5 meter regel, kunt u helaas nog niet in de raadzaal zelf plaatsnemen.

Bekijk de agenda van de raadsvergadering 9 juli

Maandag 25 mei

Op dinsdagavond 26 mei en 2 juni gaan raadsleden in debat met de burgemeester en wethouders over de versoepeling van de coronamaatregelen. Wat betekent dit voor de openbare ruimte, onze veiligheid en gezondheid? Op bijna alle beleidsterreinen zijn er wel vragen. Kortom: is Utrecht er klaar voor? De commissievergadering start om 20.00 uur in het stadhuis. We houden ons aan de regels van het RIVM en houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Publiek en pers mogen er helaas nog niet fysiek bij zijn in de raadzaal. Wel kunt u de vergadering online volgen via onze website of Facebookpagina

Bekijk ook de agenda en stukken van de vergadering

Donderdag 14 mei

De gemeenteraad pakt zijn 'normale' werkzaamheden zoveel mogelijk weer op. Dit betekent dat de raad nog steeds veel online vergadert, maar dat we ook af en toe op het stadhuis bij elkaar gaan komen. We bespreken dan onderwerpen die ingewikkeld zijn of waar veel debat over is. Natuurlijk houden we op het stadhuis minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en volgen we de richtlijnen van het RIVM. Helaas kunt u nog geen vergadering op het stadhuis bijwonen, maar we hopen dat dit snel weer kan. U kunt onze bijeenkomsten altijd volgen via een livestream op de website en Facebookpagina van de raad.

We vinden het belangrijk dat Utrechters niet alleen kunnen toehoren maar ook mee kunnen praten over onderwerpen die ze aangaan. Inmiddels hebben we een succesvolle online raadsbijeenkomst (RIB) gehad waarbij inwoners mee hebben gepraat over de bouw van woningen in de Dichterswijk. We zijn volop aan het experimenteren met online mogelijkheden om inwoners van Utrecht te betrekken bij de besluiten die we als raad moeten nemen. Wilt u weten over welke onderwerpen we het binnenkort gaan hebben en of u kunt meepraten? Bekijk dan onze kalender

16 april 2020

De gemeenteraad pakt de draad weer op. We gaan onze normale agenda weer volgen, zover dat kan en uiteraard digitaal. Dinsdag 21 april beginnen we met een raadsinformatiebijeenkomst over de Regionale Energiestrategie. Op donderdag 23 april houden we, naast een commissievergadering, voor het eerst ook weer een raadsvergadering. In pre-coronatijd was digitale besluitvorming niet mogelijk, en moest de raad fysiek bij elkaar komen in het stadhuis om besluiten te nemen. Dat hoeft nu niet meer: er is een spoedwet aangenomen in de Eerste Kamer die digitaal stemmen mogelijk maakt.

Via onze kalender zie je welke vergaderingen wanneer plaatsvinden en wat de onderwerpen zijn. Deze bijeenkomsten en vergaderingen zijn allemaal live te volgen via onze website of de Facebookpagina van de gemeenteraad.

1 april 2020

Op donderdag 2 april vergadert de commissie digitaal met de burgemeester over de gevolgen van de coronamaatregelen voor Utrecht en onze inwoners. Dit is een vervolg op de eerste digitale vragenronde van 26 maart, waarin raadsleden vragen konden stellen aan de burgemeester. De vergadering is om 14.00 uur live te volgen via onze website en ook via de Facebookpagina van de gemeenteraad. De agenda en stukken zijn hier te vinden.

31 maart 2020

De gemeenteraad hoort veel zorgen van inwoners en organisaties over de gevolgen van het coronavirus in Utrecht. Dit gaat bijvoorbeeld over het onderwijs, de gezondheidszorg, de economie en zo komen nog veel meer onderwerpen voorbij.

De partijen in de raad kunnen naar aanleiding van deze zorgen zogenaamde ‘schriftelijke vragen’ sturen aan de burgemeester en wethouders. Deze speciale coronavragen beantwoorden de burgemeester en wethouders elke vrijdag in een brief aan de raad.

Wil je weten welke coronavragen er zijn ingediend door de raad? Je kunt ze hier terugvinden.

De raadsbrieven met antwoorden van de burgemeester heten ‘update gevolgen en aanpak coronavirus in Utrecht’ en vind je hier.

25 maart 2020

Donderdag 26 maart om 14.00 uur gaat de gemeenteraad digitaal vragen stellen aan burgemeester Jan van Zanen over de gevolgen van de coronamaatregelen voor Utrecht en onze inwoners. De bijeenkomst is live te volgen via internet en voor het eerst ook via onze facebookpagina gemeenteraadutrecht.

De stukken zijn hier te vinden. De uitzending begint donderdag 26 maart om 14.00 uur en is (terug) te bekijken via Facebook: of onze website.

24 maart 2020

De gemeenteraad maakt zich grote zorgen over de gevolgen van het coronavirus voor Utrecht. Het dagelijks bestuur van de raad heeft daarom besloten een aantal digitale bijeenkomsten in te lassen.

Donderdag 26 maart om 14.00 uur kunnen alle partijen digitaal hun vragen stellen aan burgemeester Jan van Zanen over de gevolgen van de coronamaatregelen voor Utrecht en onze inwoners. Lukt het niet om binnen de tijd alle vragen te beantwoorden, dan komt er uiterlijk 1 april een schriftelijk antwoord. Op donderdag 2 april volgt dan digitaal een commissievergadering.

Naast deze bijeenkomsten over corona maatregelen is er ook afgesproken om het wekelijkse vragenuur digitaal te doen. Het vragenuur staat in het teken van andere actuele onderwerpen. Als er vragen zijn, worden die elke donderdag om 17.00 digitaal beantwoord.

We doen ons uiterste best om de digitale vergaderingen en het digitale vragenuur live te streamen via internet. Als dit niet lukt, dan is het verslag van de vergadering later terug te lezen.

18 maart 2020

Er staan belangrijke onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad. Er zijn op dit moment gelukkig nog geen onderwerpen die persé de komende weken behandeld moeten worden. Als er de komende periode toch overleg en/of een besluit over bepaalde onderwerpen nodig is, dan kan het presidium van het dagelijks bestuur (commissie die de vergaderingen voorbereid) hiervoor een noodbijeenkomst inplannen.

Digitale besluitvorming is wettelijk gezien niet mogelijk. Voor het nemen van besluiten moet de raad echt bij elkaar komen. Hiervoor is wel een lijn uitgedacht door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze geeft een aantal mogelijkheden maar roept ook nog veel vragen op. Hierop komen we terug zodra dit nodig is.

16 maart 2020

De gemeenteraad van Utrecht heeft besloten dat de geplande vergaderingen en bijeenkomsten niet doorgaan tot en met 7 april. Geen raadsvergaderingen, geen commissievergaderingen, geen raadsinformatiebijeenkomsten op 19 en 26 maart en op 2 en 7 april. Het democratisch proces gaat digitaal door, onder andere door schriftelijke vragen en digitale fractievergaderingen.

Het stadhuis is gesloten vanaf 18 maart.

12 maart 2020

De gemeenteraad houdt vanaf vrijdag 13 maart geen formele bijeenkomsten in het stadhuis meer met externen. De raad van Utrecht kan niet thuiswerken en wil alle mogelijke risico’s op verdere besmetting met het coronavirus voorkomen. Een volle raadzaal telt al snel minstens 100 personen. Dit betekent concreet dat er geen publiek meer mag zijn bij commissie- en raadsvergaderingen. Verder worden andere formele bijeenkomsten en scholenbezoeken op het stadhuis verzet naar een later tijdstip. Deze groepen zijn of worden door de griffie persoonlijk op de hoogte gebracht van deze maatregel. De maatregel geldt voorlopig tot 31 maart. Alle vergaderingen zijn te volgen via de live-uitzendingen.

Het stadhuis is een open huis. Dat hoort bij onze democratie. We ontvangen dagelijks vele bezoekers, ook veel jongeren. Het besluit om de deuren van de raadzaal tijdelijk te sluiten hebben we niet lichtvaardig genomen. Dat is ook in het belang van onze bezoekers.

 

Hulp en contact Corona

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur