Gemeenteraad Vergaderingen gemeenteraad en het coronavirus

De gemeenteraad komt fysiek bijeen voor de meeste vergaderingen en bijeenkomsten. Via deze pagina houden we je op de hoogte van de veranderingen.

Maandag 15 november 2021

Sinds zaterdag 13 november gelden er strengere coronamaatregelen. Dit heeft ook gevolgen voor de werkwijze van de gemeenteraad. De commissie- en raadsvergaderingen vinden fysiek plaats in het Stadhuis, maar de 1,5 meter wordt aangehouden, er mag niet gelopen worden tijdens de vergadering en iedereen draagt een mondkapje. De raadsinformatiebijeenkomsten worden digitaal gehouden, tenzij het niet anders kan.

Het Stadhuis blijft wel geopend voor publiek, maar ook hier geldt 1,5 meter afstand bewaren en het dragen van een mondkapje.

Zaterdag 6 november 2021

De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen voor de werkwijze van de gemeenteraad. De 1,5 meter-regel is weer van kracht en een mondkapje is verplicht in het openbare deel van het Stadhuis.

Ook op de publieke tribune houden we 1,5 meter afstand. Dit betekent dat er minder plek is voor publiek. Wil je zeker zijn van een plekje? Meld je dan aan via griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Donderdag 7 oktober 2021

De coronamaatregelen zijn versoepeld. De vergaderingen van de Gemeenteraad en de Commissies houden we weer fysiek in de raadzaal van het Stadhuis. Waar mogelijk houden we nog wel afstand tot elkaar. Ook publiek is weer van harte welkom op de publieke tribune!

We behouden de voordelen van de digitalisering. Het wekelijkse vragenuur op donderdag blijft dan ook digitaal. Ook een raadsinformatiebijeenkomst kan zowel fysiek als digitaal gehouden worden. Dit bepaalt de raad per onderwerp. Vanaf maandag 11 oktober 2021 gaat deze nieuwe werkwijze in.

Woensdag 25 augustus

Vanaf vandaag is het stadhuis weer open voor publiek. De ingang aan de Stadhuisbrug is geopend van 8.00 tot 17.00 uur, die aan het Stadhuisplein bij vergaderingen op donderdag zo nodig langer.

In het stadhuis gelden nog wel de geldende RIVM-maatregelen. Op dit moment is dat de 1,5-metermaatregel.

Tijdens raads- en commissievergaderingen ben je (op 1,5 meter) weer van harte welkom op de publieke tribune. Wil je zeker zijn van een plekje, meld je dan aan via griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Dinsdag 25 mei

Vanaf woensdag 26 mei zet de Utrechtse gemeenteraad enkele stappen richting ‘normaal’. Commissievergaderingen zijn weer fysiek (maar wel op 1,5 meter). Het wekelijkse vragenuur is weer op de gewone tijd: donderdag tussen 17.00 en 18.00 uur (maar blijft wel digitaal). Raads- en commissievergaderingen eindigen weer om 23.00 uur. Raadsinformatiebijeenkomsten blijven voorlopig nog digitaal.

Maandag 22 maart

Inmiddels vergadert de gemeenteraad weer digitaal vanuit huis na het ingaan van de avondklok. Alleen als dat nodig is uiteraard. De technische medewerkers die hiervoor op het stadhuis aanwezig moeten zijn om alles te kunnen uitzenden, krijgen een toestemmingsverklaring om na 21.00 uur naar huis te reizen.

Voor onderwerpen die veel debat vragen of lang duren komt de raad af en toe overdag bij elkaar in de raadszaal. Hiervoor gelden natuurlijk strenge coronamaatregelen. Ben je benieuwd hoe dat eruit ziet? Oud-raadslid Queeny Rajkowski geeft je een inkijkje in deze video.

Dinsdag 26 januari

Tot en met 12 februari vergadert de gemeenteraad niet in de avond. Alle vergaderingen, ook de digitale, worden vóór 19.30 uur afgerond, zodat medewerkers voor de avondklok thuis kunnen zijn. Voor de streaming van vergaderingen zijn er namelijk reisbewegingen van medewerkers in de technische ondersteuning nodig. Dit betekent onder andere dat de raadsinformatiebijeenkomsten van dinsdagavond 2 februari verplaatst worden naar een andere datum.

Alle actuele vergaderdata en tijden zijn terug te vinden in de kalender.

Woensdag 16 december

Alle vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn tot en met 19 januari digitaal. Dit vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.

U kunt alle vergaderingen bijeenkomsten volgen via onze livestream.

Woensdag 4 november

Op donderdag 5 november gaat de gemeenteraad voor het eerst digitaal stemmen over verschillende voorstellen. Voor de coronacrisis was het alleen toegestaan om besluiten te nemen als alle raadsleden fysiek bij elkaar waren in het stadhuis. Maar deze wet is tijdelijk aangepast, zodat gemeenteraden ook digitaal mogen stemmen vanuit huis. Op deze manier hoeven we niet meer met 45 raadsleden in de raadzaal bij elkaar te komen.

Het digitaal stemmen moet natuurlijk zorgvuldig verlopen en alle raadsleden moeten kunnen deelnemen. De afgelopen tijd is er volop getest en we gaan ervan uit dat het gaat lukken!

De raadsvergadering is live te volgen via onze website vanaf 10.00 uur. Het stemmen vindt plaats in de avond vanaf 19.30 uur.

Kijk mee of terug

Bekijk de agenda van de raadsvergadering van 5 november

Woensdag 30 september

De coronamaatregelen zijn in het hele land aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen voor de bijeenkomsten van de gemeenteraad.

Onze raadsinformatiebijeenkomsten worden de komende weken allemaal digitaal gehouden. Ook commissievergaderingen verlopen zoveel mogelijk digitaal. Soms is dat lastig, omdat het een onderwerp is wat veel debat vraagt of het gaat om de behandeling van een geheim stuk. In dat soort gevallen vindt de commissievergadering fysiek plaats in het stadhuis. We houden ons dan uiteraard aan de coronaregels.

Raadsvergaderingen worden wel fysiek gehouden. Op de agenda van de gemeenteraad van donderdag 1 oktober staat onder andere een debat over de coronamaatregelen, aangevraagd door alle fracties. Vanwege het maximum aantal mensen dat samen mag komen kun je hier helaas niet bij zijn. Deze en alle andere bijeenkomsten en vergaderingen zijn voor iedereen live te volgen of terug te kijken via onze website of Facebookpagina.

Bekijk de agenda van de raadsvergadering 1 oktober

Dinsdag 7 juli

Het stadhuis is weer open voor bezoekers! U bent van harte uitgenodigd om donderdag 9 juli de raadsvergadering live te volgen vanuit de hal van het stadhuis. Dit zal de eerste vergadering zijn onder leiding van waarnemend burgemeester Peter den Oudsten. U kunt langskomen wanneer u wil, zonder reservering, maar er geldt wel vol is vol. Vanwege de 1,5 meter regel, kunt u helaas nog niet in de raadzaal zelf plaatsnemen.

Bekijk de agenda van de raadsvergadering 9 juli

Maandag 25 mei

Op dinsdagavond 26 mei en 2 juni gaan raadsleden in debat met de burgemeester en wethouders over de versoepeling van de coronamaatregelen. Wat betekent dit voor de openbare ruimte, onze veiligheid en gezondheid? Op bijna alle beleidsterreinen zijn er wel vragen. Kortom: is Utrecht er klaar voor? De commissievergadering start om 20.00 uur in het stadhuis. We houden ons aan de regels van het RIVM en houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Publiek en pers mogen er helaas nog niet fysiek bij zijn in de raadzaal. Wel kunt u de vergadering online volgen via onze website of Facebookpagina

Bekijk ook de agenda en stukken van de vergadering

Donderdag 14 mei

De gemeenteraad pakt zijn 'normale' werkzaamheden zoveel mogelijk weer op. Dit betekent dat de raad nog steeds veel online vergadert, maar dat we ook af en toe op het stadhuis bij elkaar gaan komen. We bespreken dan onderwerpen die ingewikkeld zijn of waar veel debat over is. Natuurlijk houden we op het stadhuis minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en volgen we de richtlijnen van het RIVM. Helaas kunt u nog geen vergadering op het stadhuis bijwonen, maar we hopen dat dit snel weer kan. U kunt onze bijeenkomsten altijd volgen via een livestream op de website en Facebookpagina van de raad.

We vinden het belangrijk dat Utrechters niet alleen kunnen toehoren maar ook mee kunnen praten over onderwerpen die ze aangaan. Inmiddels hebben we een succesvolle online raadsbijeenkomst (RIB) gehad waarbij inwoners mee hebben gepraat over de bouw van woningen in de Dichterswijk. We zijn volop aan het experimenteren met online mogelijkheden om inwoners van Utrecht te betrekken bij de besluiten die we als raad moeten nemen. Wilt u weten over welke onderwerpen we het binnenkort gaan hebben en of u kunt meepraten? Bekijk dan onze kalender

16 april 2020

De gemeenteraad pakt de draad weer op. We gaan onze normale agenda weer volgen, zover dat kan en uiteraard digitaal. Dinsdag 21 april beginnen we met een raadsinformatiebijeenkomst over de Regionale Energiestrategie. Op donderdag 23 april houden we, naast een commissievergadering, voor het eerst ook weer een raadsvergadering. In pre-coronatijd was digitale besluitvorming niet mogelijk, en moest de raad fysiek bij elkaar komen in het stadhuis om besluiten te nemen. Dat hoeft nu niet meer: er is een spoedwet aangenomen in de Eerste Kamer die digitaal stemmen mogelijk maakt.

Via onze kalender zie je welke vergaderingen wanneer plaatsvinden en wat de onderwerpen zijn. Deze bijeenkomsten en vergaderingen zijn allemaal live te volgen via onze website of de Facebookpagina van de gemeenteraad.

1 april 2020

Op donderdag 2 april vergadert de commissie digitaal met de burgemeester over de gevolgen van de coronamaatregelen voor Utrecht en onze inwoners. Dit is een vervolg op de eerste digitale vragenronde van 26 maart, waarin raadsleden vragen konden stellen aan de burgemeester. De vergadering is om 14.00 uur live te volgen via onze website en ook via de Facebookpagina van de gemeenteraad. De agenda en stukken zijn hier te vinden.

31 maart 2020

De gemeenteraad hoort veel zorgen van inwoners en organisaties over de gevolgen van het coronavirus in Utrecht. Dit gaat bijvoorbeeld over het onderwijs, de gezondheidszorg, de economie en zo komen nog veel meer onderwerpen voorbij.

De partijen in de raad kunnen naar aanleiding van deze zorgen zogenaamde ‘schriftelijke vragen’ sturen aan de burgemeester en wethouders. Deze speciale coronavragen beantwoorden de burgemeester en wethouders elke vrijdag in een brief aan de raad.

Naar de coronavragen die zijn ingediend door de raad

Naar de brieven met antwoorden van de burgemeester ‘update gevolgen en aanpak coronavirus in Utrecht’

25 maart 2020

Donderdag 26 maart om 14.00 uur gaat de gemeenteraad digitaal vragen stellen aan burgemeester Jan van Zanen over de gevolgen van de coronamaatregelen voor Utrecht en onze inwoners. De bijeenkomst is live te volgen via internet en voor het eerst ook via onze facebookpagina gemeenteraadutrecht.

De uitzending begint donderdag 26 maart om 14.00 uur en is (terug) te kijken via Facebook of onze website.

Bekijk de agenda van de vergadering van 26 maart

24 maart 2020

De gemeenteraad maakt zich grote zorgen over de gevolgen van het coronavirus voor Utrecht. Het dagelijks bestuur van de raad heeft daarom besloten een aantal digitale bijeenkomsten in te lassen.

Donderdag 26 maart om 14.00 uur kunnen alle partijen digitaal hun vragen stellen aan burgemeester Jan van Zanen over de gevolgen van de coronamaatregelen voor Utrecht en onze inwoners. Lukt het niet om binnen de tijd alle vragen te beantwoorden, dan komt er uiterlijk 1 april een schriftelijk antwoord. Op donderdag 2 april volgt dan digitaal een commissievergadering.

Naast deze bijeenkomsten over corona maatregelen is er ook afgesproken om het wekelijkse vragenuur digitaal te doen. Het vragenuur staat in het teken van andere actuele onderwerpen. Als er vragen zijn, worden die elke donderdag om 17.00 digitaal beantwoord.

We doen ons uiterste best om de digitale vergaderingen en het digitale vragenuur live te streamen via internet. Als dit niet lukt, dan is het verslag van de vergadering later terug te lezen.

18 maart 2020

Er staan belangrijke onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad. Er zijn op dit moment gelukkig nog geen onderwerpen die persé de komende weken behandeld moeten worden. Als er de komende periode toch overleg en/of een besluit over bepaalde onderwerpen nodig is, dan kan het presidium van het dagelijks bestuur (commissie die de vergaderingen voorbereid) hiervoor een noodbijeenkomst inplannen.

Digitale besluitvorming is wettelijk gezien niet mogelijk. Voor het nemen van besluiten moet de raad echt bij elkaar komen. Hiervoor is wel een lijn uitgedacht door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze geeft een aantal mogelijkheden maar roept ook nog veel vragen op. Hierop komen we terug zodra dit nodig is.

16 maart 2020

De gemeenteraad van Utrecht heeft besloten dat de geplande vergaderingen en bijeenkomsten niet doorgaan tot en met 7 april. Geen raadsvergaderingen, geen commissievergaderingen, geen raadsinformatiebijeenkomsten op 19 en 26 maart en op 2 en 7 april. Het democratisch proces gaat digitaal door, onder andere door schriftelijke vragen en digitale fractievergaderingen.

Het stadhuis is gesloten vanaf 18 maart.

12 maart 2020

De gemeenteraad houdt vanaf vrijdag 13 maart geen formele bijeenkomsten in het stadhuis meer met externen. De raad van Utrecht kan niet thuiswerken en wil alle mogelijke risico’s op verdere besmetting met het coronavirus voorkomen. Een volle raadzaal telt al snel minstens 100 personen. Dit betekent concreet dat er geen publiek meer mag zijn bij commissie- en raadsvergaderingen. Verder worden andere formele bijeenkomsten en scholenbezoeken op het stadhuis verzet naar een later tijdstip. Deze groepen zijn of worden door de griffie persoonlijk op de hoogte gebracht van deze maatregel. De maatregel geldt voorlopig tot 31 maart. Alle vergaderingen zijn te volgen via de live-uitzendingen.

Het stadhuis is een open huis. Dat hoort bij onze democratie. We ontvangen dagelijks vele bezoekers, ook veel jongeren. Het besluit om de deuren van de raadzaal tijdelijk te sluiten hebben we niet lichtvaardig genomen. Dat is ook in het belang van onze bezoekers.

 

Hulp en contact Corona

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur