Gemeenteraad Sander van Waveren

Ik woon in Overvecht

Telefoon

06 - 14 36 73 90

E-mail

s.van.waveren@raad.utrecht.nl

Website

CDA Utrecht

Volg me

In de gemeenteraad ben ik

raadslid en fractievoorzitter voor het CDA, contactpersoon voor wijk Overvecht.

Mijn onderwerpen

Asiel en integratie, Circulaire economie, Dierenwelzijn, Diversiteit, Energie, Financiën, Handhaving, Jeugd en jeugdzorg, Maatschappelijke ondersteuning, Markten en havens, Merwedekanaalzone, Middelbaar beroepsonderwijs, Milieu en emissieloos vervoer, Mobiliteit, Ombudszaken, Personeel en organisatie, Prostitutie, Stationsgebied, Versnelling Overvecht, Volksgezondheid, Welzijn, Werk en inkomen

Ik ben niet alleen raadslid maar ook

  • bestuursadviseur/bureauhoofd bij de Vereniging van Gemeentesecretarissen (betaald).
    De VGS is de vakvereniging van alle gemeentesecretarissen in Nederland. Als hoofd van het bureau ben ik verantwoordelijk voor het ondersteunen en adviseren van het bestuur en de leden van de vereniging en geef ik leiding aan de medewerkers.
  • bestuurslid stichting fractieondersteuning CDA Utrecht (onbetaald).
    De stichting is werkgever van de fractiemedewerkers van het CDA.
  • onafhankelijk voorzitter ALV Coöperatie Parkeerservice (vergoeding per vergadering).
    Als voorzitter leid ik een aantal keer per jaar de algemene ledenvergadering van deze coöperatie van 16 gemeenten, die samenwerken in het uitvoeren van hun parkeerbeleid. De gemeente Utrecht is geen lid van Parkeerservice, het conflicteert daarmee niet met het raadslidmaatschap.
Uw mening