Gemeenteraad Sander van Waveren

Sander van Waveren

Woont in wijk

Overvecht

Telefoon

06 - 14 36 73 90

E-mail

s.van.waveren@raad.utrecht.nl

Website

www.cda-utrecht.nl

Te volgen via

Twitter

Fractievoorzitter CDA, voorzitter commissie Stad en Ruimte

Nevenactiviteiten

  • Bestuursadviseur/bureauhoofd bij de Vereniging van Gemeentesecretarissen (bezoldigd)
    De VGS is de vakvereniging van alle gemeentesecretarissen in Nederland. Als hoofd van het bureau ben ik verantwoordelijk voor het ondersteunen en adviseren van het bestuur en de leden van de vereniging en geef ik leiding aan de medewerkers.
  • Bestuurslid stichting fractieondersteuning CDA Utrecht (onbezoldigd)
    De stichting is werkgever van de fractiemedewerkers van het CDA.

Mijn onderwerpen

Dierenwelzijn, Financiën, Jeugd en Jeugdzorg, Milieu, Openbare orde en Veiligheid, Sport, Stationsgebied, Verkeer en mobiliteit, Volksgezondheid, Welzijn, Werk en Inkomen, Zorg en Maatschappelijke Ondersteuning