Gemeenteraad Sander van Waveren

In de gemeenteraad ben ik

raadslid voor het CDA en fractievoorzitter.

Mijn onderwerpen

Asiel en integratie, Circulaire economie, Dierenwelzijn, Diversiteit, Energie, Financiën, Handhaving, Jeugd en jeugdzorg, Maatschappelijke ondersteuning, Markten en havens, Merwedekanaalzone, Middelbaar beroepsonderwijs, Milieu en emissieloos vervoer, Mobiliteit, Ombudszaken, Personeel en organisatie, Prostitutie, Samen voor Overvecht, Stationsgebied, Volksgezondheid, Welzijn, Werk en inkomen

Ik ben niet alleen raadslid maar ook

  • gemeentesecretaris in Laren (betaald).
  • bestuurslid stichting fractieondersteuning CDA Utrecht (onbetaald).
    De stichting is werkgever van de fractiemedewerkers van het CDA.
  • onafhankelijk voorzitter ALV Coöperatie Parkeerservice (vergoeding per vergadering).
    Als voorzitter leid ik een aantal keer per jaar de algemene ledenvergadering van deze coöperatie van 16 gemeenten, die samenwerken in het uitvoeren van hun parkeerbeleid. De gemeente Utrecht is geen lid van Parkeerservice, het conflicteert daarmee niet met het raadslidmaatschap.

Meer informatie over mij:

Ik ben geboren in 1980 en woon in Leidsche Rijn.