Gemeenteraad Sander van Waveren

Woont in wijk

Overvecht

Telefoon

06 - 14 36 73 90

E-mail

s.van.waveren@raad.utrecht.nl

Website

www.cda-utrecht.nl

Te volgen via

Twitter

Fractievoorzitter CDA, voorzitter commissie Stad en Ruimte

Nevenactiviteiten

  • Bestuursadviseur/bureauhoofd bij de Vereniging van Gemeentesecretarissen (betaald)
    De VGS is de vakvereniging van alle gemeentesecretarissen in Nederland. Als hoofd van het bureau ben ik verantwoordelijk voor het ondersteunen en adviseren van het bestuur en de leden van de vereniging en geef ik leiding aan de medewerkers.
  • Bestuurslid stichting fractieondersteuning CDA Utrecht (onbetaald)
    De stichting is werkgever van de fractiemedewerkers van het CDA.
  • Onafhankelijk voorzitter ALV Coöperatie Parkeerservice (vergoeding per vergadering)
    Als voorzitter leid ik een aantal keer per jaar de algemene ledenvergadering van deze coöperatie van 16 gemeenten, die samenwerken in het uitvoeren van hun parkeerbeleid. De gemeente Utrecht is geen lid van Parkeerservice, het conflicteert daarmee niet met het raadslidmaatschap.

Mijn onderwerpen

Dierenwelzijn, Financiën, Jeugd en Jeugdzorg, Milieu, Openbare orde en Veiligheid, Sport, Stationsgebied, Verkeer en mobiliteit, Volksgezondheid, Welzijn, Werk en Inkomen, Zorg en Maatschappelijke Ondersteuning

Uw mening