Gemeenteraad Jan Wijmenga

Woont in wijk

Leidsche Rijn

Telefoon

0616330021

E-mail

j.wijmenga@raad.utrecht.nl

Website

www.utrecht.christenunie.nl

Te volgen via

Twitter

Nevenactiviteiten

  • Beleidsmedewerker team Asbest, Biociden en Chemicali├źn bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In dit team ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van EU-wetgeving voor chemische stoffen in Nederland en voor het ministerie adviseur over de positie van milieuwetgeving in handelsverdragen.
  • Plaatsvervangend vertegenwoordiger van Nederland bij het Europees agentschap voor chemische stoffen.
    ECHA is een agentschap van de Europese Commissie en speelt een centrale rol in de uitvoering van wetgeving voor chemische stoffen in de EU. De Nederlandse vertegenwoordiger stemt over besluiten om risico's van chemische stoffen te beperken.
  • Bestuurslid (politiek secretaris) van de provinciale afdeling Utrecht van de ChristenUnie (onbetaald).
    De politiek secretaris is verantwoordelijk voor het verkiezingsprogramma voor de deelname aan de provinciale verkiezingen en ziet namens de partij toe op de uitvoering daarvan door de provinciale fractie. Daarnaast stimuleert hij de betrokkenheid van lokale leden en kiezers bij de provinciale politiek.

Mijn onderwerpen

Burgerzaken, Circulaire Economie, Dierenwelzijn, Economische zaken, Energie, Erfgoed, Groen, Grondzaken, Leidsche Rijn, Merwedekanaalzone, Milieu en Emissieloos vervoer, Mobiliteit, Openbare Orde en Veiligheid, Openbare Ruimte, Sport, Stationsgebied, Wonen

Uw mening