Gemeenteraad Rachel Streefland-Driesprong

In de gemeenteraad ben ik

raadslid voor de ChristenUnie en fractievoorzitter, contactpersoon voor de wijk Oost.

Mijn onderwerpen

Asiel en integratie, Diversiteit, Financiën, Handhaving, Jeugd en jeugdzorg, Maatschappelijke ondersteuning, Middelbaar beroepsonderwijs, Ombudszaken, Onderwijs, Openbare orde en veiligheid, Prostitutie, Volksgezondheid, Welzijn, Wijkgericht werken/Participatie

Ik ben niet alleen raadslid maar ook

ondernemer.
Ik begeleid verandertrajecten in met name de non-profit sector (voornamelijk onderwijs en zorgorganisaties). Het werk bestaat uit het begeleiden en adviseren van directies, teams en besturen of ad interim leiding geven.

Meer informatie over mij:

Ik ben geboren in 1976 en woon in Rijnsweerd.

De politiek heeft altijd al mijn aandacht gehad en ik heb van huis uit meegekregen dat het mooi en goed is om wat voor een ander te doen. Dat betekende vroeger bij ons thuis opvang van pleegkinderen en tijdelijke woonplek voor mensen die in hun leven met wat meer ‘tegenwind’ te maken hadden.

Het raadslidmaatschap sluit goed aan bij het van betekenis willen zijn voor inwoners, organisaties en ondernemers in onze mooie stad. In deze rol kun je heel concreet zaken veranderen, de stad beter maken en opkomen voor mensen die zelf hun stem minder goed kunnen laten horen. In de raad heb ik de portefeuilles in het sociale domein. Naast het fractievoorzitterschap van de ChristenUnie ben ik zelfstandig ondernemer, getrouwd en moeder van 3 zonen.