Gemeenteraad Rachel Streefland-Driesprong

Ik woon in wijk

Rijnsweerd

Telefoon

030-2861186

E-mail

r.streeflanddriesprong@raad.utrecht.nl

Website

www.utrecht.christenunie.nl

Fractievoorzitter ChristenUnie

Nevenactiviteiten

  •  Ik ben ondernemer en ik begeleid verandertrajecten in met name de non-profit sector (voornamelijk onderwijs en zorgorganisaties). Het werk bestaat uit begeleiden, adviseren van directies, teams, en besturen of ad interim leiding geven.

Mijn onderwerpen

Asiel en Integratie, Diversiteit, Financiën, Handhaving, Jeugd en Jeugdzorg, Maatschappelijke ondersteuning, Middelbaar Beroepsonderwijs, Ombudszaken, Onderwijs, Openbare Orde en Veiligheid, Prostitutie, Volksgezondheid, Welzijn, Wijkgericht werken/Participatie
 

Uw mening