Gemeenteraad Andrea Naphegyi

In de gemeenteraad ben ik

raadslid voor D66.

Ik ben niet alleen raadslid maar ook

Zelfstandig inclusief ondernemer. Als expert mensenrechten zet ik mezelf in voor een inclusieve samenleving, o.a. door het opzetten van Lokale Inclusie Agenda’s bij gemeenten.

Meer informatie over mij:

Ik ben geboren in 1977 en woon met mijn man in Leidsche Rijn.

Ik ben én liefdesimmigrant én expert mensenrechten én dochter én vriendin én belangenbehartiger: https://www.nieuwwij.nl/ik-ben-en-en-en-jij/ik-ben-en-en-andrea-schouw-naphegyi/

Sinds 25 jaar ben ik politiek actief. In mijn geboorteland, Roemenië heb ik diverse functies gehad bij de Hongaarse Partij in Roemenië. Ik schreef voor gemeenten over beleids- en organisatieontwikkeling en werkte als campagnemanager. Onderweg naar Utrecht maakte ik in 2007 een tussenstop bij het Europees Parlement als MEP Assistant.

Ik ben voorzitter van de Vereniging Inclusie Nederland. Inclusie Nederland is een Vereniging van mensen die staan voor een goed leven van mensen met een beperking, midden in de samenleving! Het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap is hierin leidend voor ons. 

Er zijn kernwaarden waar ik als raadslid voor sta: gelijkwaardigheid en participatie. Gelijkwaardigheid is het basisrecht van ieder individu om gelijkwaardig lid van de maatschappij te zijn. Om dat te bereiken moeten we naar passende oplossingen zoeken en voor inclusie zorgen. Inclusie in onderwijs, arbeidsmarkt, zorg, sport, cultuur, eigenlijk op alle levensterreinen.

Iedereen wil een actief en waardevol lid van de maatschappij zijn. Om dit te realiseren moeten wij als raad sturen op maatwerk en oog hebben voor culturele achtergrond, leeftijd, geaardheid of beperking. Hierdoor zorgen wij de participatie van ieder van ons aan de samenleving.