Gemeenteraad Anne-Marijke Podt

Woont in wijk

Tuinwijk

Telefoon

030 - 286 11 27 of 06-41 38 90 98

E-mail

a.podt@raad.utrecht.nl

Website

D66

Te volgen via

Twitter, Facebook en LinkedIn

Plaatsvervangend voorzitter van de commissie Stad en Ruimte

Nevenactiviteiten

  • Zelfstandig adviseur 'A Single Step' (betaald)
    Ik werk als zelfstandig adviseur voor organisaties in de ontwikkelingssamenwerking. Mijn advies richt zich vaak op de evaluatie van beleid en van de maatschappelijke effecten van het werk van deze organisaties, om zo met organisaties te kijken hoe hun inzet steeds beter wordt. Ik werk zo aan heel verschillende onderwerpen: van seksuele rechten tot vrijheid van meningsuiting en van lokale overheden tot de inzet van ICT. Daarnaast doe ook (dag-)voorzitterschappen voor grote en kleine bijeenkomsten.
  • Lid van de Raad van Advies van Incluusion (onbetaald)
    Incluusion biedt vluchtelingenstudenten (mensen met een academische achtergrond en voldoende beheersing van de Engelse taal) kosteloos de mogelijkheid om losse cursussen te volgen bij de Universiteit Utrecht.  Door onderwijs te volgen kunnen zij de wachttijd in de asielprocedure (en daarna) nuttig gebruiken en hebben ze een mooie opstap naar onderwijs of werk na deze tijd. Om belangenverstrengeling te voorkomen houd ik me binnen de RvA op geen enkele wijze bezig met eventuele subsidieverstrekking vanuit de Gemeente Utrecht.
    Bestuursvoorzitter Action Aid Nederland (onbetaald)
    Action Aid is een internationale Non-profit organisatie die mensen in meer dan 45 ontwikkelingslanden helpt op te komen voor hun rechten, met een focus op vrouwenrechten. Het bestuur van Action Aid houdt toezicht en controleert de verrichtingen van de organisatie. Als voorzitter van het bestuur van Action Aid draag ik met de andere bestuursleden zorg voor het toezicht en controleer ik de resultaten van de organisatie. Daarnaast ben ik sparringpartner en werkgever voor de directeur.

Mijn onderwerpen

Asiel en Integratie, Diversiteit (LHBTI), Maatschappelijke Ondersteuning, Werk en Inkomen

Uw mening