Gemeenteraad Anne-Marijke Podt

Woont in wijk

Tuinwijk

Telefoon

030 - 286 11 27 of 06-41 38 90 98

E-mail

a.podt@raad.utrecht.nl

Website

D66

Te volgen via

Twitter, Facebook en LinkedIn

Plaatsvervangend voorzitter van de commissie Stad en Ruimte

Nevenactiviteiten

  • Zelfstandig adviseur 'A Single Step' (betaald)
    Ik werk als zelfstandig adviseur voor organisaties in de ontwikkelingssamenwerking. Mijn advies focust meestal op de evaluatie van beleid en van de maatschappelijke effecten van het werk van deze organisaties. De laatste tijd werk ik bijvoorbeeld veel voor RNW Media, een organisatie die mensen in Azië, het Midden Oosten en Afrika via vooral online content informeert over en betrekt bij (ter plaatse) lastige onderwerpen als democratie, vrijheid van meningsuiting en seksuele rechten en diversiteit. Met de medewerkers van RNW kijk ik dan welke effecten hun werk heeft gehad op jonge mensen in deze landen.
  • Lid van de Raad van Advies van Incluusion (onbetaald)
    Incluusion biedt vluchtelingenstudenten (mensen met een academische achtergrond en voldoende beheersing van de Engelse taal) kosteloos de mogelijkheid om losse cursussen te volgen bij de Universiteit Utrecht. Door onderwijs te volgen kunnen zij de wachttijd in de asielprocedure (en daarna) nuttig gebruiken en hebben ze een mooie opstap naar onderwijs of werk na deze tijd. Om belangenverstrengeling te voorkomen houd ik me binnen de Raad van Advies op geen enkele wijze bezig met eventuele subsidieverstrekking vanuit de Gemeente Utrecht.

Mijn onderwerpen

Werk en Inkomen