Gemeenteraad Anne-Marijke Podt

In de gemeenteraad ben ik

raadslid voor D66, voorzitter van de commissie Stad en Ruimte, voorzitter van het Vragenuur, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad (2e).

Mijn onderwerpen

Asiel en Integratie, Diversiteit (LHBTI), Maatschappelijke opvang en verslavingszorg, Werk en inkomen

Ik ben niet alleen raadslid maar ook

  • zelfstandig adviseur 'A Single Step' (betaald).
    Ik werk als zelfstandig adviseur voor overheid en non-profitorganisaties. Ik werk daar (tijdelijk) als programmamanager, leidt gesprekken of geef advies over evaluatie van beleid (de maatschappelijke effecten van het werk van deze organisaties). Ik werk zo aan heel verschillende onderwerpen: van mensenrechten tot het sociaal domein. Daarnaast ben ik actief als dagvoorzitter voor grote en kleine bijeenkomsten.”
  • lid van de Raad van Advies van Incluusion (onbetaald).
    Incluusion biedt vluchtelingenstudenten (mensen met een academische achtergrond en voldoende beheersing van de Engelse taal) kosteloos de mogelijkheid om losse cursussen te volgen bij de Universiteit Utrecht.  Door onderwijs te volgen kunnen zij de wachttijd in de asielprocedure (en daarna) nuttig gebruiken en hebben ze een mooie opstap naar onderwijs of werk na deze tijd. Om belangenverstrengeling te voorkomen houd ik me binnen de RvA op geen enkele wijze bezig met eventuele subsidieverstrekking vanuit de Gemeente Utrecht.
  • bestuursvoorzitter Action Aid Nederland (onbetaald).
    Action Aid is een internationale Non-profit organisatie die mensen in meer dan 45 ontwikkelingslanden helpt op te komen voor hun rechten, met een focus op vrouwenrechten. Het bestuur van Action Aid houdt toezicht en controleert de verrichtingen van de organisatie. Als voorzitter van het bestuur van Action Aid draag ik met de andere bestuursleden zorg voor het toezicht en controleer ik de resultaten van de organisatie. Daarnaast ben ik sparringpartner en werkgever voor de directeur.

Meer informatie over mij:

Ik ben geboren in 1975 en woon in Tuinwijk.