Gemeenteraad Has Bakker

Woont in wijk

Nieuw Engeland/Majellapark

Telefoon

06 - 13 77 33 15

E-mail

has.bakker@raad.utrecht.nl

Website

D66

Te volgen via

Twitter, Facebook, LinkedIn

Nevenactiviteiten

  • Naast mijn raadslidmaatschap werk ik als Programmacoördinator Regionale Energie Strategieën (RES) voor de landelijke Natuur en Milieufederaties (NMF). Dit is de koepelorganisaties van de 12 provinciale natuur en milieu federaties.

    In deze functie houd ik me bezig met de concretisering en uitvoering van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Hierin werkt de NMF onder de vlag van de Participatiecoalitie samen met de ngo’s Energie Samen, HIER, Buurkracht en LSA Bewoners. De afgelopen 7 jaar werkte ik bij het adviesbureau TwynstraGudde aan samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector.

Mijn onderwerpen

Personeel en Organisatie, Sport, Volksgezondheid, Wijkgericht werken/Participatie

Uw mening