Gemeenteraad Has Bakker

Ik woon in wijk

Nieuw Engeland/Majellapark

Telefoon

06 - 13 77 33 15

E-mail

has.bakker@raad.utrecht.nl

Website

D66

Volg me

In de gemeenteraad ben ik

raadslid voor D66.

Mijn onderwerpen

Financiën, Sport, Volksgezondheid, Wijkgericht werken/Participatie
Wijk West

Ik ben niet alleen raadslid maar ook

  • werkzaam ik als programmacoördinator Regionale Energie Strategieën (RES) voor de landelijke Natuur en Milieufederaties (NMF). Dit is de koepelorganisaties van de 12 provinciale natuur en milieu federaties.

    In deze functie houd ik me bezig met de concretisering en uitvoering van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Hierin werkt de NMF onder de vlag van de Participatiecoalitie samen met de ngo’s Energie Samen, HIER, Buurkracht en LSA Bewoners. De afgelopen 7 jaar werkte ik bij het adviesbureau TwynstraGudde aan samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector.
Uw mening