Gemeenteraad Jony Ferket

Woont in wijk

Wittevrouwen

Telefoon

030 - 286 11 27

E-mail

j.ferket@raad.utrecht.nl

Website

www.jonyferket.nl

Te volgen via

Twitter

 

 

Fractievoorzitter D66

Nevenactiviteiten

 • Projectleider Stichting Schoolinfo (betaald)
  Schoolinfo voert in opdracht van de VO-raad het project Leerling 2020 uit. Leerling 2020 heeft als doel de verdere ontwikkeling van verschillende vormen van gepersonaliseerd en gedifferentieerd leren in het voortgezet onderwijs te faciliteren. Als projectleider van Leerling 2020 ondersteun ik verschillende groepen scholen, zogenaamde koplopers, die experimenteren met gepersonaliseerd leren. Samen met deze scholen en andere partnerorganisaties stimuleer ik kennisdeling- en ontwikkeling van bestaande initiatieven. Ook breng ik de randvoorwaarden in kaart voor de verdere ontwikkeling van gedifferentieerd leren onder andere op het gebied van wet- en regelgeving in nauwe samenwerking met de VO-raad en het ministerie van OCW.

 • Secretaris Stichting Pim de Kuijer Lezing (onbetaald)
  De jaarlijkse lezing biedt een podium voor een jonge wereldverbeteraar die net als Pim de Kuijer werkt om zijn of haar idealen in daden om te zetten. Het verhaal van Pim kwam bruut ten einde aan boord van vlucht MH17. Maar wij schrijven verder. Het wordt een zinnig avontuur, een verhaal met een moraal.

 • Lid Maatschappelijke Adviesraad Geesteswetenschappen (onbetaald)
  Om de relatie met het maatschappelijk middenveld te versterken en een beter beeld te krijgen van wat alumni nodig hebben op de arbeidsmarkt kent de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht de Maatschappelijke Adviesraad. Als lid van de Adviesraad adviseer ik twee keer per jaar de decaan van de faculteit over de opleidingen in relatie tot de arbeidsmarkt.

 • Bestuurder van de Stichting Bestuursassistentie Democraten 66 Utrecht (onbetaald)
  Dit is de stichting die het fractiebudget beheert.

Mijn onderwerpen

Citymarketing, Economische zaken, Internationale zaken