Gemeenteraad Jony Ferket

Woont in wijk

Wittevrouwen

Telefoon

030 - 286 11 27

E-mail

j.ferket@raad.utrecht.nl

Website

www.jonyferket.nl

Te volgen via

Twitter

Fractievoorzitter D66

Nevenactiviteiten

 • Onderzoeker bij de algemene Rekenkamer (betaald)
  Vanaf 1 december 2018 ben ik werkzaam als onderzoeker bij de algemene Rekenkamer. In het bijzonder werk ik voor het team Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Ik houd mij onder andere bezig met de coördinatie en sturing van het ministerie van BZK op verschillende beleidsterreinen (‘sturen op stelsels’).

 • Secretaris Stichting Pim de Kuijer Lezing (onbetaald)
  De jaarlijkse lezing biedt een podium voor een jonge wereldverbeteraar die net als Pim de Kuijer werkt om zijn of haar idealen in daden om te zetten. Het verhaal van Pim kwam bruut ten einde aan boord van vlucht MH17. Maar wij schrijven verder. Het wordt een zinnig avontuur, een verhaal met een moraal.

 • Lid Maatschappelijke Adviesraad Geesteswetenschappen (onbetaald)
  Om de relatie met het maatschappelijk middenveld te versterken en een beter beeld te krijgen van wat alumni nodig hebben op de arbeidsmarkt kent de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht de Maatschappelijke Adviesraad. Als lid van de Adviesraad adviseer ik 2 keer per jaar de decaan van de faculteit over de opleidingen in relatie tot de arbeidsmarkt.

 • Bestuurslid van de Stichting Bestuursassistentie Democraten 66 Utrecht (onbetaald)
  Dit is de stichting die het fractiebudget beheert.

Mijn onderwerpen

Economische zaken, Markten en Havens

Uw mening