Gemeenteraad Susanne Schilderman

Woont in wijk

Hooch Boulandt

Telefoon

06-3458 1231

E-mail

s.schilderman@raad.utrecht.nl

Website

D66

Te volgen via

Twitter

Nevenactiviteiten

  • Beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
    Vanuit een economische invalshoek adviseer ik op thema's binnen de woningmarkt. Mijn werk bestaat onder andere uit het voorstellen van het beleid, het beantwoorden van vragen uit de Tweede Kamer en het voorbereiden van gesprekken met relevante partners. Qua dossiers houd ik mij specifiek bezig met de functie van voorbehouden in het koopproces en de sanering van woningcorporaties.

  • Trainer voor verschillende politieke en studenten organisaties (onbetaald)

Mijn onderwerpen

Circulaire Economie, Dierenwelzijn, Groen, Mobiliteit, Openbare ruimte, Privacy, Ruimtelijke ontwikkeling

Uw mening