Gemeenteraad Griffier Merel van Hall

Merel van Hall

 

p/a (oude) stadshuis
Korte Minrebroederstraat 2
3512 GG  Utrecht
030 - 286 10 69
m.van.hall@utrecht.nl

Raadsgriffier sinds augustus 2015

De raadsgriffier heeft een onafhankelijke positie, met rechtstreekse verantwoording aan de gemeenteraad. De raadsgriffier staat aan het hoofd van de griffie.