Gemeenteraad Erwin Virginia

Bel, mail of volg me
 

030 - 286 11 22

e.virginia@raad.utrecht.nl

GroenLinks

In de gemeenteraad ben ik

raadslid voor GroenLinks, contactpersoon voor de wijk Binnenstad en plaatsvervangend voorzitter van de commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport.

Ik ben niet alleen raadslid maar ook

  • juridisch beleidsmedewerker faunabeleid bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daar houd ik me bezig met (inter-)nationaal soortenbeleid, de uitvoering van de EU Vogel- en Habitatrichtlijn, de relatie tussen soortenbescherming en jacht/faunabeheer, dierenbescherming en diergezondheid, en met het gedeelte over soorten in de Omgevingswet.
  • bestuurslid Koninklijke Hondenbescherming (onbetaald).
  • jurylid Nederlands Debat Instituut (onbetaald).
  • jurylid Debatunie (onbetaald).
  • rondleider Griftpark (onbetaald).

Meer informatie over mij:

Ik ben geboren in 1967 en woon in de Binnenstad.

Ik kwam - vanuit het tropische CuraƧao - voor mijn studie Diergeneeskunde in Utrecht wonen en werd meteen verliefd op de stad. De energie en diversiteit van de inwoners hebben altijd een grote aantrekkingskracht op mij gehad.

De redenen om raadslid te willen worden zijn, dat ik me wil inzetten voor het welzijn van dieren en de ontwikkeling van stadsnatuur wil bevorderen (meer bomen, bloemen en leven op straat in wijken en buurten). Daarnaast wil ik bijdragen aan het verkleinen van de afstand tussen de gemeentelijke politiek en de diverse inwoners van de stad. Belangrijk uitgangspunt is voor mij dat Utrecht een fijne stad blijft waar je kan zijn wie je bent.