Gemeenteraad Fred Dekkers

In de gemeenteraad ben ik

raadslid voor GroenLinks en contactpersoon voor de wijk West.

Mijn onderwerpen

Asiel en integratie, Economische zaken, Samen voor Overvecht, Welzijn, Wijkgericht werken/Participatie

Ik ben niet alleen raadslid maar ook

  • lang beroepsmatig actief geweest als organisatie- en medezeggenschapsadviseur. Nu doe ik nog zeer incidenteel (on)betaalde opdrachten.
  • actief binnen de Utrechtse Ruimtemakers.
  • als vrijwilliger actief bij de taekwon-do-organisatie Tjamie Sports. Ik heb een zwarte band (1e dan) en verzorg lessen voor beginnende taekwon-doleerlingen, ben actief als scheidsrechter en verzorg scheidsrechtersopleidingen. Ik ondersteun de schoolhouder van Tjamie Sports, Jamil Chami, bij het organiseren van de sportschool, waaronder de administratie.
  • vrijwilliger bij Jamil Chami/Tjamie Sports bij het uitvoeren van  projecten Tigers LSE (sportief bewegen en levensvaardigheden voor zeer jonge kinderen) en jongeren op sportief gewicht in Kanaleneiland en Overvecht. In deze projecten werken we samen met scholen en organisaties op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid in die wijken.
  • penningmeester in het bestuur van de Stichting Abantu Verbinding.
    Stichting Abantu Verbinding organiseert activiteiten voor Utrechters, in al hun diversiteit. Zij organiseert wijkvoetbal en spel voor jeugd, wandelgroepen, fietsgroepen en  beweeggroepen voor volwassenen. Haar doel is om de wijk in te gaan om mensen met behulp van beweging samen te laten komen.

Meer informatie over mij:

Ik ben geboren in 1964 en woon in het Muntkwartier.

In ben in 1972 voor de studie naar Utrecht gekomen vanuit Roosendaal, waar ik geboren ben. Sinds 1975 woon ik in de Krugerstraat. Vroeger heette dat het Suikerterrein, tegenwoordig het Muntkwartier. Ik ben hier blijven wonen omdat ik voor studie en mijn werk als medezeggenschaps- en organisatieadviseur in het hele land actief was. Met mijn oogafwijking mag ik niet autorijden en vanuit Utrecht is met trein, taxi en vouwfiets het hele land heel goed te bereizen.

In Utrecht ben ik steeds maatschappelijk en politiek actief geweest. In de studentenvakbeweging, Stop de Neutronenbom, Lombok Anders en later in de Wijkraad West, de Ontwikkelgroep Lombok Centraal en de Utrechtse Ruimtemakers. Ik ben vanaf de oprichting lid van GroenLinks, daarvoor van de CPN.

Een leefbare stad met menselijke maat, een stad voor iedereen, een groene en duurzame stad, voor mij en straks ook voor mijn kleinkinderen, kunnen we alleen maken als gemeentebestuur, maatschappelijke initiatieven, bewonersgroepen, actiegroepen, wijkplatforms en maatschappelijke en creatieve ondernemers samenwerken en elkaar kritisch maar constructief prikkelen. Daarom zet ik me in de gemeenteraad in voor inhoudelijke onderwerpen als vluchtelingen, welzijn, ouderen en economie, maar ook voor participatie en wijkgericht werken.