Gemeenteraad Heleen de Boer

Woont in wijk

Lombok

Telefoon

030 - 294 54 38 of 06 - 81 53 34 29

E-mail

h.de.boer@raad.utrecht.nl

Website

GroenLinks

Te volgen via

Twitter

Fractievoorzitter GroenLinks

Nevenactiviteiten

  • Beleidsadviseur FNV
    Ik ben sectoradviseur bij de FNV in de sector Publiek Belang. Hieronder vallen de voormalige overheidsbedrijven. Dat zijn bijvoorbeeld energie- en waterbedrijven, maar ook openbare bibliotheken, zwembaden, PostNL, Afval & Milieu, Sport & Bewegen en organisaties als UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Ik maak sectoranalyses, geef advies aan bestuurders en kaderleden, doe research en denk mee over cao's, sociale plannen, campagnes en prioriteiten. Er is weinig direct raakvlak met het raadswerk. Wel heeft FNV bepaalde opvattingen over bijvoorbeeld werken met behoud van uitkering, maar deze komen overeen met de (landelijke en lokale) standpunten van GroenLinks. Dit levert dan ook zelden problemen op.

Mijn onderwerpen

Handhaving, Openbare orde en Veiligheid

 

Uw mening