Gemeenteraad Sophie Schers

Woont in wijk

Voordorp

Telefoon

030-2861122

E-mail

s.schers@raad.utrecht.nl

Website

GroenLinks

Te volgen via

Twitter

Nevenactiviteiten

  • Beleidsmedewerker bij Transgender Netwerk Nederland (TNN). Voor TNN doe ik aan belangenbehartiging voor de Nederlandse transgendergemeenschap en doe ik aan informatievoorziening aan o.a. politiek, maatschappelijke organisaties, media en transgender personen zelf.

Mijn onderwerpen

  • Burgerzaken, Ombudszaken, Personeel en Organisatie, Prostitutie, Publieksdienstverlening
Uw mening