Gemeenteraad Henk van Deún

Woont in wijk

Leidsche Rijn

Telefoon

06-39399575

E-mail

h.van.deun@raad.utrecht.nl

Website

www.utrecht.pvv.nl/

Fractievoorzitter PVV, lid adviescommissie Controle en Financiën

Nevenactiviteiten

  • Ambtenaar bij de gemeente Nieuwegein.
  • Voorzitter klachtencommissie Poly Artrose Lotgenoten vereniging (PAL), onbetaald.
  • Voorzitter van de (verplichte) Stichting ondersteuning PVV gemeente Utrecht (PVV).
     

Mijn onderwerpen

Asiel en Integratie, Burgerzaken, Circulaire Economie,  Energie, Financiën, Grondzaken, Handhaving, Jeugd en Jeugdzorg, Leidsche Rijn, Maatschappelijke Ondersteuning, Milieu en Emissieloos Vervoer, Ombudszaken, Openbare orde en Veiligheid, Personeel en Organisatie, Publieksdienstverlening, Versnelling Overvecht, Volksgezondheid, Welzijn, Werk en Inkomen, Wijkgericht werken/Participatie.

Uw mening