Gemeenteraad Henk van Deún

Bel, mail of volg me
 

06 - 39 39 95 75

h.van.deun@raad.utrecht.nl

PVV Utrecht

In de gemeenteraad ben ik

raadslid voor de PVV en fractievoorzitter, lid van de adviescommissie Controle en Financiën en contactpersoon voor de wijk Leidsche Rijn.

Mijn onderwerpen

Asiel en integratie, Burgerzaken, Circulaire economie,  Energie, Financiën, Grondzaken, Handhaving, Jeugd en jeugdzorg, Leidsche Rijn, Maatschappelijke ondersteuning, Milieu en emissieloos vervoer, Ombudszaken, Openbare orde en veiligheid, Personeel en organisatie, Publieksdienstverlening, Sport,  Volksgezondheid, Welzijn, Werk en inkomen, Wijkgericht werken/Participatie

Ik ben niet alleen raadslid maar ook

  • voorzitter van de klachtencommissie Vereniging Poly-Artrose Lotgenoten (P-AL), onbetaald.
  • voorzitter van de (verplichte) Stichting ondersteuning PVV gemeente Utrecht (PVV).
  • beleids- en fractiemedewerker bij de Stichting Ondersteuning Provinciale Fractie Partij voor de Vrijheid (PVV), betaald.
  • commissielid RGW en M&M in de Provinciale Staten van Utrecht voor de Partij voor de Vrijheid, betaald (schadeloosstelling).

Meer informatie over mij:

Ik ben geboren in 1955 en woon in Leidsche Rijn.

Ik ben getrouwd en opa van 3 geweldige kleinzoons. Woon al mijn hele leven in Utrecht. Nu in de wijk Langerak in Leidsche Rijn, maar mijn (voor)ouders leefden in Indië en Turnhout.

Ik hou van Nederland, aanpakken en ervoor gaan. Een no-nonsensmens. Ik ben wars van elke betuttelende ideologie. De staat moet enkel voor randvoorwaarden zorgen, zodat mensen zich kunnen ontplooien met zo min mogelijk sturing. Daar geloof ik in.

Ik ben glashelder. Ik heb genoeg van de verspilling van belastinggeld. Ik heb genoeg van het pakken van onze ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Ik heb genoeg van alle criminaliteit. Ik heb genoeg van radicalisering en jihadisme. Ik heb genoeg van dierenleed. Ik heb genoeg van de bodemloze put die zij EU noemen. Daarom is het tijd voor verandering! Ik ga voor een Nederland waar ondernemers kunnen ondernemen, boeren kunnen boeren en wij in een veilig land leven met zorg voor mensen die dat echt nodig hebben.

Het maakt mij wel uit hoe wij met elkaar omgaan en wat ik bijdraag aan Nederland. Daarom ben ik politiek actief in de gemeenteraad en Provinciale Staten van Utrecht om misstanden aan de kaak te stellen en met nieuwe, betere plannen te komen.