Gemeenteraad Henk van Deún

Ik woon in Leidsche Rijn

Telefoon

06-39399575

E-mail

h.van.deun@raad.utrecht.nl

Website

PVV Utrecht

In de gemeenteraad ben ik

raadslid en fractievoorzitter voor de PVV, lid van de adviescommissie Controle en Financiën en contactpersoon voor wijk Leidsche Rijn.

Ik ben niet alleen raadslid maar ook

  • Voorzitter van de klachtencommissie Poly Artrose Lotgenoten vereniging (PAL), onbetaald
  • Voorzitter van de (verplichte) Stichting ondersteuning PVV gemeente Utrecht (PVV)
  • Beleids- en fractiemedewerker bij de Stichting Ondersteuning Provinciale Fractie Partij voor de Vrijheid (PVV), betaald
  • Commissielid RGW en M&M in de Provinciale Staten van Utrecht voor de Partij voor de Vrijheid, betaald (schadeloosstelling)

Mijn onderwerpen

Asiel en integratie, Burgerzaken, Circulaire economie,  Energie, Financiën, Grondzaken, Handhaving, Jeugd en jeugdzorg, Leidsche Rijn, Maatschappelijke ondersteuning, Milieu en emissieloos vervoer, Ombudszaken, Openbare orde en veiligheid, Personeel en organisatie, Publieksdienstverlening, Sport,  Volksgezondheid, Welzijn, Werk en inkomen, Wijkgericht werken/Participatie.

Uw mening