Hester Assen

Wat ik doe in de raad

Namens de PvdA ben ik sinds 2018 raadslid. Als raadslid ga ik over veel thema’s, zoals onderwijs en jeugd(zorg), gezondheid, de opvang van vluchtelingen, cultuur, erfgoed en alles in het stationsgebied en vastgoed.

De afgelopen jaren heb ik me enorm ingezet voor gelijke kansen voor elke Utrechter, speciaal voor de gelijke kansen op goed onderwijs en goede gezondheid. De ongelijkheid in onze stad is namelijk groot, en door corona is die nog verder toegenomen. Ook begint die ongelijkheid al heel vroeg, eigenlijk bij de geboorte. Daarom heb ik er met eigen initiatiefvoorstellen aan bijgedragen dat er een eerlijk aanmeldbeleid voor de basisschool is gekomen en we in Utrecht ongelijk investeren voor gelijke kansen. Zodat het voor elke Utrechter fijn leven is in onze mooie stad. Daar blijf ik me ook komende jaren keihard voor inzetten!

Als je daaraan mee wilt doen, of me iets wilt zeggen of vragen, neem dan contact op. Je kunt altijd appen of mailen!

Wat ik doe naast de raad

Naast de gemeenteraad werkte ik de afgelopen jaren in het basisonderwijs en sinds dit jaar ben ik coördinator bij Stichting Leergeld Utrecht. Leergeld zorgt ervoor dat kinderen die in Utrecht opgroeien in een gezin met een laag inkomen toch mee kunnen doen met zaken die voor andere kinderen normaal zijn. Zoals sporten of muziek of dans, maar ook dat ze een eigen fiets hebben of iets krijgen als ze jarig zijn.

Omdat ik werk bij deze Stichting, die zich erg bezighoudt met het tegengaan van armoede en het opvangen van de gevolgen daarvan, voer ik in de gemeenteraad niet het woord over onderwerpen zoals inkomen en armoede. Dat zou dan teveel bijten met elkaar.

Meer informatie over mij

Ik ben geboren in 1981 en woon in Zuilen samen met mijn vriend en dochtertje. Grappig feitje is dat ik sinds 2018 weer woon in dezelfde straat waar ik ben opgegroeid. Ik ben geboren en getogen in Utrecht en dat maakt dat ik me extra verbonden voel met de stad. Sinds ik hier opgroeide in jaren 80 en 90 is er enorm veel veranderd. In positieve zin, maar negatieve veranderingen zijn bijvoorbeeld dat onze stad nu voor veel mensen te duur is om te (blijven) wonen. Dat moet dus anders, met betaalbare woningen voor iedereen. Onze stad is juist mooi doordat er zo veel verschillende mensen samenkomen en samenwonen. Oude en nieuwe Utrechters, verschillende culturen en achtergronden. Dat vind ik ook leuk aan in Zuilen, Noordwest wonen. Als raadslid ben ik samen met Stevie en Mahaar contactpersoon voor de wijk Noordwest (Zuilen/ Ondiep/ Pijlsweerd en alle buurtjes daarbinnen). Je kunt me dus ook altijd benaderen als er in de wijk iets speelt. Van klein tot groot, alles wat jouw leefplezier beïnvloedt is voor ons als raadsleden belangrijk.