Gemeenteraad Ruurt Wiegant

Woont in wijk

Overvecht

Telefoon

030-2861184

E-mail

r.wiegant@raad.utrecht.nl

Website

www.utrecht.sp.nl

Te volgen via

 

lid adviescommissie Controle en Financiën

Nevenactiviteiten

  • Ik ben bezig met het afronden van RMA Linguistics aan de Universiteit Utrecht.
  • Organisatiesecretaris SP Utrecht (onbetaald)
    Als organisatiesecretaris ben ik eindverantwoordelijk voor het dagelijks draaien van SP Utrecht en de organisatie van activiteiten van de afdeling.
  • Bestuurslid Stichting Ondersteuning SP-fractie Utrecht (onbetaald)
    Als bestuurslid van deze stichting ben ik medeverantwoordelijk voor uitgaves vanuit het fractiebudget en het personeelsbeleid van de fractie.

Mijn onderwerpen

Asiel en Integratie, Burgerzaken, Circulaire Economie, Cultuur, Diversiteit, Economische Zaken, Financiën, Handhaving, Jeugd en Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Middelbaar Beroepsonderwijs, Ombudszaken, Onderwijs, Openbare orde en Veiligheid, Personeel en Organisatie, Prostitutie, Publieksdienstverlening, Sport, Versnelling Overvecht, Volksgezondheid, Welzijn, Werk en Inkomen,  Wijkgericht werken/Participatie 

Uw mening