Gemeenteraad Tim Schipper

In de gemeenteraad ben ik

raadslid voor de SP en fractievoorzitter.

Mijn onderwerpen

Burgerzaken, Cultuur, Erfgoed, Grondzaken, Leidsche Rijn, Markten en havens, Merwedekanaalzone, Milieu en emissieloos vervoer, Ombudszaken, Ruimtelijke ontwikkeling, Sport, Stationsgebied, Vastgoed, Wonen

Ik ben niet alleen raadslid maar ook

  • onbetaald bestuurslid SP-afdeling Utrecht.
    Als onbetaald bestuurslid van de SP afdeling Utrecht draag ik bij aan de organisatie van de afdeling en de politieke koers. Bij de SP is het zo dat de fractievoorzitter qualitate qua opgenomen is in het bestuur.
  • fractiemedewerker bij de provinciale statenfractie van de SP (Stichting Ondersteuning SP-Statenfractie Utrecht).

Meer informatie over mij:

Ik ben geboren in 1961 en woon in Hoograven.

Als volksvertegenwoordiger van de SP probeer ik zo veel mogelijk de realiteit van buiten de raadszaal in te brengen. Dat doe ik door veelvuldige contacten met groepen georganiseerde bewoners, maar ook met individuele burgers. In nauwe samenspraak met het afdelingsbestuur en de actieve leden van de SP Utrecht.

Daarbij proberen we ook de organisatiegraad van die inwoners te versterken en zo te zorgen voor onderlinge solidariteit en een meer gelijkwaardige positie ten opzichte van de gemeente, corporaties en andere (overheids-)instellingen en deze zo nodig via politieke acties af te dwingen. Fractie en actie gaan bij de SP hand in hand.