Gemeenteraad Tim Schipper

In de gemeenteraad ben ik

raadslid en fractievoorzitter voor de SP.

Mijn onderwerpen

Dierenwelzijn, Energie, Erfgoed, Groen, Grondzaken, Leidsche Rijn, Markten en havens, Merwedekanaalzone, Milieu en emissieloos vervoer, Mobiliteit, Openbare ruimte, Ruimtelijke ontwikkeling, Stationsgebied, Vastgoed, Wonen

Ik ben niet alleen raadslid maar ook

  • onbetaald bestuurslid SP-afdeling Utrecht.
    Als onbetaald bestuurslid van de SP afdeling Utrecht draag ik bij aan de organisatie van de afdeling en de politieke koers. Bij de SP is het zo dat de fractievoorzitter qualitate qua opgenomen is in het bestuur.
  • fractiemedewerker bij de provinciale statenfractie van de SP (Stichting Ondersteuning SP-Statenfractie Utrecht).
Uw mening