Gemeenteraad Voorzitter Jan van Zanen

Jan van Zanen

Burgemeester Jan van Zanen
Postbus 16200
3500 CE  UTRECHT

Burgemeester sinds 1 januari 2014. Gemeenteraden vergaderen onder voorzitterschap van de burgemeester. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door een door de gemeenteraad aangewezen raadslid.