Gemeenteraad André van Schie

André van Schie

Woont in wijk

Zeeheldenbuurt

Telefoon

030 - 236 96 90 of 06 - 29 50 06 60

E-mail

a.van.schie@raad.utrecht.nl

Website

www.vvdutrecht.nl

Te volgen via

Twitter, Facebook en LinkedIn

Voorzitter Commissie Mens en Samenleving

Nevenactiviteiten

  • Directeur stichting Museumwerf Vreeswijk in Nieuwegein (vergoeding, loondienst)
   Als directeur ben ik verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van de scheepswerf, het museum en de historische haven. We conserveren en restaureren ook regelmatig schepen die een ligplaats hebben in Utrecht.
  • Directeur stichting fiets-voetveer Vrevia (vergoeding, loondienst)
   Als directeur ben ik verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van de veerdienst tussen Vianen en Nieuwegein.
  • Voorzitter adviescommissies Fonds voor Cultuurparticipatie (vergoeding, vacatiegeld)
   De adviescommissies adviseren de bestuurder van het fonds over de toekenning van middelen voor projecten en soms meerjarige instandhouding van culturele organisaties. Hierbij ook soms gesubsidieerde organisaties uit onze gemeente.
  • Adviseur erfgoed bij het Mondriaan Fonds (vergoeding, vacatiegeld)
   De adviescommissies adviseren de bestuurder van het fonds over de toekenning van middelen voor projecten van culturele organisaties. Hierbij ook soms gesubsidieerde organisaties uit onze gemeente.
  • Penningmeester Stichting Maritiem Nieuwegein (onbezoldigd)
   De stichting organiseert maritieme activiteiten in Nieuwegein, zoals de jaarlijkse drakenbootrace.
  • Gecommitteerde Hogeschool Utrecht communicatiemanagement (onbezoldigd)
   Als gecommitteerde kijk ik als buitenstaander mee met de eindscripties en de presentatie daarvan voor de examencommissie.
  • Lid adviesraad Utrecht Altijd Landschap Erfgoed Utrecht (onbezoldigd)
   Als lid van de adviesraad adviseer ik LEU over hun online activiteiten ten behoeve van het provinciaal erfgoed. Onder de gepresenteerde activiteiten en instellingen bevinden zich ook Utrechtse initiatieven.
  • Lid comité van aanbeveling Monument Jan Blanken te Vianen (onbezoldigd)
  • Voorzitter adviescommissies Fonds Podiumkunsten (bezoldigd, vacatiegeld)
   De voorzitter leidt de adviescommissievergaderingen en zorgt ervoor dat beleidsmatige richtlijnen en subsidiereglementen eerlijk, integer en met kwaliteit worden toegepast bij de advisering.
  • Lid en tevens plaatsvervangend voorzitter van de adviescommissie Cultuur 2017-2020 provincie Overijssel (bezoldigd, vacatiegeld)
  • Lid en tevens plaatsvervangend voorzitter van de adviescommissie Cultuur 2017-2020 provincie Gelderland (bezoldigd, vacatiegeld)
  • Bestuurslid Stichting Bouw- en Reparatiefonds USC (onbezoldigd)

  Mijn onderwerpen

  Cultuur, Erfgoed en Monumenten , Stationsgebied, Verkeer en Mobiliteit