Gemeenteraad Dimitri Gilissen

In de gemeenteraad ben ik

raadslid voor de Utrechtse VVD, contactpersoon voor de wijk Noordoost en voorzitter van de commissie Onderwijs, Werk en Economie.

Mijn onderwerpen

Asiel en integratie, Financiën, Jeugd en jeugdzorg, Maatschappelijke ondersteuning, Volksgezondheid, Welzijn

Ik ben niet alleen raadslid maar ook

  • adviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (betaald).
    Dit ministerie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Ik werk als adviseur bij het Bureau Secretaris-Generaal (BSG) en houd me bezig met de parlementaire processen, de stukkenstroom en advisering op deze terreinen.
  • voorzitter Stichting Bestuursassistentie VVD Gemeenteraadsfractie Utrecht (niet betaald).
    De Stichting is de formele werkgever van de medewerkers die werken voor de gemeenteraadsfractie. Als voorzitter van de Stichting ben ik verantwoordelijk voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, werving en selectie, contractbeheer en de aansturing van het fractiebureau.
  • voorzitter medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis in De Meern (niet betaald).
    De medezeggenschapsraad is het officiële inspraakorgaan van de school en bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. De raad is gesprekspartner van de directie van de school en heeft advies- of instemmingsrecht op belangrijke besluiten die de school raken zoals het schoolplan en het financieel beleid.

Meer informatie over mij:

Ik ben in 1979 geboren in Sittard, opgegroeid in Meerssen, heb gestudeerd in Eindhoven en Tilburg en ben in 2002 in Utrecht komen wonen. In november 2010 werd ik raadslid voor de VVD in onze mooie stad en op 8 mei 2014 fractievoorzitter. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ik woon sinds 2019 in Vleuten, aan de rand van het Máximapark.

Ik zet mij in voor een gezonde, veilige en leefbare stad. Daarbij gaat mijn bijzondere interesse uit naar de 2 nieuwste 'wijken' van de stad: Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. Als wijkcontactpersoon voor Vleuten-De Meern sla ik graag een brug tussen de bewoners van Vleuten, De Meern en Haarzuilens en het stadhuis.

Belangrijkste aandachtspunten voor mij deze raadsperiode zijn het verkleinen van gezondheidsverschillen in Utrecht en bevorderen dat mensen langer in goed ervaren gezondheid leven. Daarbij gaat veel aandacht uit naar jongeren en ouderen. Er zijn veel initiatieven op het gebied van welzijn, gezondheid en zorg die bijdragen aan de leefbaarheid in onze stad. De gemeente kan deze mogelijk maken: soms door een stap naar voren te zetten, soms juist een stap terug.

De gemeente dient haar huishoudboekje op orde te hebben. Als je meer uitgeeft dan er binnenkomt, kom je op een gegeven moment in de problemen. Daarom is het belangrijk om de financiën goed in de gaten te houden en steeds te kijken in hoeverre activiteiten van de gemeente bijdragen aan het vooraf bepaalde doel. Lasten en gemeentelijke belastingen voor inwoners en ondernemers houden we zo laag mogelijk.