Gemeenteraad Dimitri Gilissen

Ik woon in Tuinwijk

Telefoon

06 - 53 96 12 12

E-mail

d.gilissen@raad.utrecht.nl

Website

VVD Utrecht

Volg me

In de gemeenteraad ben ik

raadslid en fractievoorzitter voor de Utrechtse VVD, voorzitter van de adviescommissie Controle en Financiën en contactpersoon voor de wijk Noordoost.

Mijn onderwerpen

Asiel en integratie, Financiën, Jeugd en jeugdzorg, Maatschappelijke ondersteuning, Volksgezondheid, Welzijn

Ik ben niet alleen raadslid maar ook

  • adviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (betaald).
    Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Ik werk als adviseur bij het Bureau Secretaris-Generaal (BSG) en houd me bezig met de parlementaire processen, de stukkenstroom en advisering op deze terreinen.
  • voorzitter Stichting Bestuursassistentie VVD Gemeenteraadsfractie Utrecht (niet betaald).
    De Stichting is de formele werkgever van de medewerkers die werken voor de gemeenteraadsfractie. Als voorzitter van de Stichting ben ik verantwoordelijk voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, werving en selectie, contractbeheer en de aansturing van het fractiebureau.
  • voorzitter medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis in De Meern (niet betaald).
    De medezeggenschapsraad is het officiële inspraakorgaan van de school en bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. De raad is gesprekspartner van de directie van de school en heeft advies- of instemmingsrecht op belangrijke besluiten die de school raken zoals het schoolplan en het financieel beleid.
Uw mening