Gemeenteraad Woordvoerders per onderwerp


Commissie Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed

Onderwerpen die bij deze commissie horen: Ruimtelijke ontwikkeling, Omgevingsvisies, Grondzaken, Merwedekanaalzone, Stationsgebied, Leidsche Rijn en Vastgoed (waaronder forten en torens).

GroenLinks

D66

VVD

PvdA

CDA

Partij voor de Dieren

DENK

ChristenUnie

Student & Starter

SP

PVV

Stadsbelang Utrecht


Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport

Onderwerpen die bij deze commissie horen: Cultuur (waaronder amateurkunsteducatie), Volksgezondheid (waaronder verslavingszorg), Jeugd en jeugdzorg, Welzijn, Maatschappelijke ondersteuning (waaronder WMO), Agenda 22, Hulp bij huishouden, Toegankelijkheid, Asiel en Integratie, Erfgoed (waaronder Het Utrechts Archief en Utrecht 900), Sport

GroenLinks

D66

VVD

PvdA

CDA

Partij voor de Dieren

DENK

ChristenUnie

Student & Starter

SP

PVV

Stadsbelang Utrecht


Commissie Onderwijs, Werk en Economie

Onderwerpen die bij deze commissie horen: Onderwijs, MBO, Bibliotheek en laaggeletterdheid, Onderwijshuisvesting, Werk en inkomen, Economische zaken, Citymarketing, Toerisme, Evenementenbeleid, La Vuelta.

GroenLinks

D66

VVD

PvdA

CDA

Partij voor de Dieren

DENK

ChristenUnie

Student & Starter

SP

PVV

Stadsbelang Utrecht


Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen

Onderwerpen die bij deze commissie horen: Energie, Duurzaamheid, Circulaire economie (waaronder afval), Milieu en emissieloos vervoer, Wonen, Samen voor Overvecht.

GroenLinks

D66

VVD

PvdA

CDA

Partij voor de Dieren

DENK

ChristenUnie

Student & Starter

SP

PVV

Stadsbelang Utrecht


Commisssie Veiligheid, Bestuur en Financiën

Onderwerpen die bij deze commissie horen: Openbare orde en veiligheid, Handhaving en vergunningen, Prostitutie, Representatie, Bestuurlijke zaken, Internationale zaken, Wijkgericht werken en participatie, Burgerzaken (waaronder verkiezingen), Publieksdienstverlening, Organisatie, Financiën en inkoop, Ombudszaken, Klachtafhandeling en Diversiteit (waaronder 'Utrecht zijn we samen').

GroenLinks

D66

VVD

PvdA

CDA

Partij voor de Dieren

DENK

ChristenUnie

Student & Starter

SP

PVV

  • Henk van Deún

Stadsbelang Utrecht


Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte

Onderwerpen die bij deze commissie horen: Mobiliteit, Groen (waaronder agrarische zaken, volkstuinen, NME, Amelisweerd), Dierenwelzijn, Openbare ruimte (waaronder Werven), Klimaatadaptatie (waaronder water), Markten en havens

GroenLinks

D66

VVD

PvdA

CDA

Partij voor de Dieren

DENK

ChristenUnie

Student & Starter

SP

PVV

Stadsbelang Utrecht

 

Hulp en contact Gemeenteraad

Telefoon

030 - 286 10 69

E-mail

griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht