Initiatief en invloed Burgerinitiatief

Wilt u een eigen onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen? U kunt een onderwerp voorstellen als meer mensen in uw buurt of wijk dit belangrijk vinden.

Voorbeelden zijn:

 • de bouw van een jeugdhonk
 • het plaatsen van een bank waar ouderen kunnen samenkomen
 • het opzetten van een nieuw museum
 • een mooi pand de monumentenstatus geven

Uw voorstel mag niet gaan over gemeentelijke procedures, de gemeentelijke organisatie, de gemeentebegroting of besluiten waarover niet de gemeente, maar de provincie of het Rijk gaan. 

Hoe ziet uw voorstel eruit?

In elk geval moet in uw voorstel het volgende staan.

 • Gegevens van de contactpersonen (naam, adres, telefoonnummer). Minimaal 1 en maximaal 3.
 • Het doel van het burgerinitiatief. Liefst in de vorm van een stappenplan.
 • De middelen die nodig zijn om het doel te bereiken.
 • Het resultaat van het burgerinitiatief.
 • Beschrijving van inzet en/of beheer door bewoners.
 • De partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van uw plan.
 • De tijd die nodig is voor de uitvoering van uw plan.
 • Een inschatting van de voor- en nadelen voor de inwoners van de buurt, wijk of stad.
 • Een inschatting van de kosten.

Handtekeningenlijst

U moet laten zien dat meer mensen het onderwerp belangrijk vinden. Daarom moet u een handtekeningenlijst laten invullen door iedereen die uw initiatief steunt. In de handtekeningenlijst moet staan:

 • voornaam
 • achternaam (bij geboorte)
 • straat en huisnummer
 • geboortedatum
 • handtekening

U kunt gebruik maken van de handtekeningenlijst (pdf, 82 kB).

Voorwaarden

 • Meer mensen vinden het een belangrijk onderwerp (algemeen belang).
 • De gemeenteraad heeft de laatste 2 jaar niets besloten over dit onderwerp. Vraag bij de raadsgriffier na of uw onderwerp in die periode al besproken is. 
 • Het onderwerp moet serieus en concreet zijn. 
 • Een burgerinitiatief mag niet gaan over gemeentelijk beleid.
 • Minimaal 250 inwonenden van Utrecht van 14 jaar en ouder moeten uw voorstel voor de buurt, wijk of stad ondersteunen.

Opsturen

U stuurt uw voorstel naar de gemeenteraad, per mail of schriftelijk. Zie de contactgegevens hieronder.

Hulp en contact

Telefoon

030 - 286 10 69

E-mail

griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Bezoekadres

Varrolaan 100

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht