Initiatief en invloed Participatie

Utrecht wordt mooier dankzij de ideeën en initiatieven van bewoners. Het college vindt het belangrijk om bewoners te helpen om hun ideeën uit te voeren. De gemeente betrekt bewoners actief bij ontwikkelingen in de stad en hun leefomgeving. Bekijk hoe u invloed kunt uitoefenen en hoe we samenwerken met bewoners.

Hoe kunt u invloed uitoefenen?

Wijkbureaus en wijkservicecentra

Elke wijk in Utrecht heeft een wijkbureau of wijkservicecentrum. Dit is het aanspreekpunt van de gemeente voor alle bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk. De gemeente gebruikt de opmerkingen, ideeën en behoeftes van deze mensen samen met andere gegevens om het beleid en de gemeenteactiviteiten te bepalen. Wat kunt u doen bij het wijkbureau of wijkservicecentrum?

 • Stel vragen over de plannen in de wijk.
 • Meld waar er onderhoud nodig is.
 • Doe een voorstel om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren.
 • Maak een afspraak met de wijkwethouder.
 • Kom in contact met de wijkraad of andere groepen in de wijk.

Kijk op de pagina Wijken voor een wijkbureau bij u in de buurt.

Wijkraden

Iedere wijk heeft een wijkraad. Dit is een groep bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties in de wijk. De wijkraden zijn onafhankelijk en bespreken samen wat er speelt in de wijk.

 • Ze adviseren het college van burgemeester en wethouders over kansen en problemen in de wijk.
 • Ze hebben contact met andere overlegorganisaties in de wijk.
 • Ze houden regelmatig enquêtes, onderzoeken en wijk- en buurtgesprekken om te kijken wat er leeft onder de bewoners.

Wilt u meepraten? Lees meer over de wijkraden.

Initiatievenfonds

Hebt u een goed idee of initiatief voor de buurt, wijk of stad? Dan kunt u geld aanvragen bij het Initiatievenfonds om uw idee uit te voeren. We willen hiermee mensen aanmoedigen om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de buurt, de wijk of de stad Utrecht.

Vraag geld aan bij het Initiatievenfonds.

Hoe werkt de gemeente samen met bewoners?

Wijkgericht werken

De gemeente Utrecht werkt zoveel mogelijk wijkgericht:

 • we kijken wat bewoners voor vragen en behoeften hebben
 • we passen daar onze activiteiten in de wijk zo goed mogelijk op aan

Wijkbureaus en andere afdelingen van de gemeente werken samen om een probleem in de wijk vanuit verschillende oogpunten te bekijken. Zo kunnen we het probleem zo goed mogelijk oplossen.

Wijkopgaven

Elke 4 jaar bekijkt de gemeente samen met onder andere bewoners en ondernemers wat er nodig is in de 10 Utrechtse wijken. Dit zijn de zogenaamde wijkopgaven.

Wijkwethouders

Alle wethouders in Utrecht hebben 1 of 2 wijken onder hun hoede. De wijkwethouders:

 • zijn aanspreekpunt voor de bewoners in de wijk
 • houden regelmatig spreekuur in de wijk
 • letten erop dat de belangen van de wijk zo goed mogelijk in de plannen van de gemeente staan

Bekijk wie de wijkwethouders zijn

Afspraken over participatie

De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners en ondernemers actief meedoen in de wijk. In de 'Utrechtse Participatiestandaard'  staan afspraken om bewoners, ondernemers, organisaties en professionals zo vroeg mogelijk te betrekken bij projecten en beleid.

Hulp en contact

E-mail

wijken@utrecht.nl

Telefoon

14 030

Of bezoek uw wijkbureau

Uw mening