Initiatievenfonds Veelgestelde vragen initiatievenfonds

Hebt u vragen over het Initiatievenfonds? Bekijk de antwoorden op de veelgestelde vragen.

Aan welke eisen moet mijn initiatief voldoen?

 • U zet zich persoonlijk in voor het initiatief. Bijvoorbeeld met eigen geld, tijd, een financiële bijdrage van een andere instelling of organisatie, het leveren van materiaal, enzovoort.
 • Er moet een balans zijn tussen de bijdrage die u van ons krijgt, en hoe groot uw eigen inzet is.
 • U kunt bewijzen dat andere mensen in de wijk of de stad uw initiatief steunen.
 • Hoe meer geld u vraagt, hoe meer bewijs u moet tonen dat mensen uw initiatief steunen.
 • U moet het initiatief uitvoeren binnen de gemeente Utrecht.

Welke regels gelden er als ik subsidie krijg?

Dan gelden er aanvullende regels. Bekijk de Algemene Subsidieverordening 2014 (pdf, 2,7 MB).

Hoeveel steun van andere mensen heb ik nodig om voor een bijdrage in aanmerking te komen?

Dat hangt af van het initiatief. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via 14 030.

Ik heb een aanvraag ingediend. Wat gebeurt er daarna?

U hebt minder dan € 20.000 aangevraagd

 • We controleren of de informatie compleet is en of er voldoende informatie is.
 • Als er iets niet duidelijk is, dan nemen we contact met u op.
 • Zodra de aanvraag compleet is, nemen we binnen 4 weken een besluit.
 • Deze termijn kan maximaal 1 keer verlengd worden met 4 weken.

U hebt meer dan €20.000 aangevraagd

Er zijn 3 vaste momenten waarop de gemeente de aanvraag behandelt:

 • 1 januari
 • 1 april
 • 1 september

Kan ik een structurele jaarlijkse bijdrage aanvragen?

Nee, u krijgt maximaal 3 jaar een bijdrage voor uw initiatief.

Uitzonderingen:

 • het maken en verspreiden van buurt- en wijkkranten en/of -websites
 • ondersteuning van bewonersgroepen
 • activiteiten die jaarlijks terugkeren zoals evenementen en vieringen van feestdagen
 • initiatieven die alleen gedragen worden door vrijwilligers en geen loonkosten hebben

Voor zulke initiatieven kunt u langer dan 3 jaar een bijdrage uit het Initiatievenfonds krijgen. Dien dan na 3 jaar een nieuwe aanvraag in.

Worden loonkosten betaald uit het Initiatievenfonds?

Soms. Dat hangt af van verschillende factoren.

 • U krijgt een bijdrage als de loonkosten in verhouding zijn met de eigen inzet (in geld of tijd) van de initiatiefnemers en deelnemers.
 • U krijgt als initiatiefnemer geen bijdrage voor uw eigen loonkosten.

Kan ik hulp krijgen bij het indienen van een aanvraag?

Kunnen vrijwilligers een vergoeding ontvangen uit het initiatievenfonds?

Nee, het initiatievenfonds moedigt juist aan dat mensen zich vrijwillig en onbetaald inzetten voor hun buurt, wijk of de stad.

Mijn aanvraag is afgewezen. Wat nu?

Vraag bij het wijkbureau waarom uw aanvraag is afgewezen. Misschien keuren we uw aanvraag een volgende keer wel goed als u de aanvraag aanpast.

Is er een minimum- of maximumbedrag voor het indienen van een aanvraag?

Er is geen minimumbedrag. Het maximale bedrag per initiatief is € 50.000 per jaar.

Mijn evenement is al afgelopen. Kan ik achteraf een aanvraag indienen voor een bijdrage?

Nee, u moet een initiatiefaanvraag indienen vóórdat de activiteit begint.

Mijn aanvraag is niet, of maar voor een deel, toegekend. Kan ik bezwaar maken?

Ja, u kunt bezwaar maken. Stuur uw bezwaar zo snel mogelijk op. Uiterlijk binnen 6 weken na de dag waarop de brief met het besluit is verzonden. Na die periode kunt u geen bezwaar meer maken tegen dit besluit of de beschikking.

Noem in uw bezwaarbrief in ieder geval:

 • uw naam
 • uw adres
 • het telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken
 • datum en handtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • de verzenddatum en het kenmerk van het besluit, of stuur een kopie van het besluit mee
 • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit

Mijn aanvraag is goedgekeurd, maar ik wil de bijdrage niet op mijn privé-bankrekening ontvangen. Kan dat?

Ja dat kan. U krijgt daar een prepaidkaart voor. Deze prepaidkaart is alleen bedoeld voor bewoners die te maken hebben met bijvoorbeeld:

 • een regeling schuldhulpverlening
 • een betalingsregeling met de fiscus
 • een WW- of bijstandsuitkering
 • een echtscheiding

Wilt u hier gebruik van maken? Geef dit dan aan in het online formulier, bij een sociaal makelaar of medewerker van een wijkbureau.

Waar kunt u de prepaidkaart afhalen?

De prepaidkaart kunt u afhalen bij stichting Me’kaar, aan de Malakkastraat 6. Bereikbaar via:

Kan ik geld vragen voor eten en drinken bij een straat- of buurtfeest?

Nee, voor eten en drinken bij straat- of buurtfeesten geven we geen geld. Wel kunt u een bijdrage vragen voor voorzieningen en materiaal voor het initiatief. Bijvoorbeeld tent, springkussen, stoelen en banken. De bijdrage voor voorzieningen en materiaal moet redelijk zijn ten opzichte van de totaalkosten van het initiatief.

Kan ik geld vragen om de verkeersveiligheid in mijn straat te verbeteren?

Vindt u een straat of kruispunt verkeersonveilig? Doe dan een melding via onze website of bij het wijkbureau. Na uw melding kijken wij naar de situatie en informeren u over onze beslissing.

 • Vinden wij – net als u - dat de situatie verkeersonveilig is? Dan onderzoeken we wat we eraan kunnen doen.
 • Vinden wij de situatie verkeersveilig genoeg? Dan zullen we er niets aan doen. U kunt misschien wel geld vragen uit het Initiatievenfonds om de situatie te verbeteren. Om een beeld te geven wat maatregelen kosten, hebben wij een paar voorbeelden op een rijtje gezet.


Wat wordt er van mij verwacht als de activiteit is geweest?

U krijgt een financiële bijdrage om uw activiteit uit te voeren.

Hebt u minder dan €500 ontvangen? bewaar dan tot 3 maanden na uw activiteiten bonnen, facturen, krantenartikelen, foto’s en filmpjes. Via een steekproef kunnen wij u alsnog vragen om informatie over hoe u uw plan heeft uitgevoerd.

Hebt u meer dan €500 ontvangen? Dan moet u altijd een eindverantwoording opstellen. Met deze informatie laat u zien dat de activiteiten hebben plaatsgevonden.

Bekijk hier een voorbeeld (pdf, 2 MB)

Hulp en contact

E-mail

wijken@utrecht.nl

Telefoon

14 030

Of bezoek uw wijkbureau