Initiatievenfonds Gangmakers Laura Nolte en Wim van Toorn over De Huiskamer voor Senioren in Oog in Al

Een plek waar ouderen elkaar wekelijks kunnen ontmoeten was er in Oog in Al tot voor kort nog niet. Terwijl sociaal contact voor ouderen zo belangrijk is, vindt Laura Nolte. Vorig jaar ging ze in samenwerking met de lokale sociaal makelaars van start met De Huiskamer voor Senioren. Elke woensdagochtend zijn oudere buurtbewoners welkom in Pandje 1 aan het Herderplein 21.

"Sociaal makelaar Mustafa Alay vroeg of ik iets voor ouderen wilde gaan organiseren", vertelt de 71-jarige Laura Nolte. Haar eerste reactie was dat ze daar niet geschikt voor was, omdat ze altijd met jongeren heeft gewerkt. "Maar ik vond het wel belangrijk dat er iets zou komen voor senioren die sociaal geïsoleerd leven. Daarom heb ik toch 'ja' gezegd." Want hoewel er wel periodieke ouderenactiviteiten in de buurt worden georganiseerd en activiteiten voor de bewoners van de service appartementengebouwen, bestond er nog niet zoiets als een wekelijkse ontmoetingsplek.

Met subsidie vanuit het Initiatievenfonds heeft Laura in samenwerking met sociaal makelaars Mustafa en Farida de ruimte achterin het pandje geschilderd en ingericht tot sfeervolle huiskamer. Op 13 april werd De Huiskamer voor Senioren officieel geopend. Nu is het volgens Laura en Wim nog een fikse uitdaging om senioren te bereiken. "Mustafa en ik zijn in de buurt gaan aanbellen bij woningen van ouderen, om ze persoonlijk uit te nodigen. Dat hielp niet", vertelt Laura. "Uiteindelijk kwam ik ook ouderen tegen bij de culturele ochtend in Het Wilde Westen waar ik regelmatig heenga. Daar heb ik ook een paar ouderen enthousiast kunnen maken voor dit initiatief. En het werkt!" 

Op dit moment heeft de Seniorenhuiskamer zo’n 8 tot 10 bezoekers die regelmatig komen. Er zijn volgens Laura nu vriendschappen ontstaan en mensen gaan bij elkaar op bezoek. Een van de bezoekers is de 71-jarige Wim van Toorn. "Laura sprak mij ook aan tijdens de culturele ochtend. Een paar maanden geleden ben ik een keer gaan kijken. Een week later ging ik weer", vertelt hij. Wim is zo enthousiast over het initiatief, dat hij en Laura nu samen de organisatie op zich nemen, waarbij Wim ook de financiën van De Huiskamer verzorgt wat aansluit bij zijn voormalig beroep als actuaris. Wim: "Na het overlijden van mijn echtgenote ben ik een lange periode erg eenzaam geweest. Het contact met anderen heeft mij er in een paar maanden bovenop geholpen. De Huiskamer is echt een uitkomst voor ouderen die eenzaam thuis zitten. Daarom help ik nu mee. Het heeft mij goed gedaan en ik hoop dat anderen er ook iets aan hebben."

Tijdens de ochtend wordt door de senioren over werkelijk van alles gepraat. Aan het begin van de ochtend worden 5 tot 10 minuten besteed aan het vertellen van de persoonlijke ervaringen van die week voor wie dat kwijt wil of er behoefte aan heeft. Daarna lopen de gesprekken uiteen van vakantie, hobby’s of politiek. Laura: "Soms vertelt iemand zijn levensverhaal of laat iemand foto’s zien met een verhaal over zijn of haar reis. Later op de ochtend spelen we vaak nog spellen, zoals dammen, schaken, sjoelen of bingo."

Onlangs zijn wat bezoekers van De Huiskamer aansluitend op de ochtend gezamenlijk naar het Utrechts Archief geweest. Laura: "We willen vaker dit soort uitstapjes gaan maken, zoals bijvoorbeeld een kasteelbezoek of een bezoek aan een geboorteplaats van 1 van ons. Maar de ontmoeting op de woensdagochtend blijft bestaan ongeacht of men meegaat."

Het netwerk van Wim groeit door De Huiskamer, merkt hij. Wim: "Nu ga ik samen met enkele andere bezoekers van de huiskamer op donderdagochtend ook wel eens jeu-de-boulen met iemand van De Huiskamer die vlak bij de jeu-de-boulesbaan woont. Daar ontmoet ik nu ook weer andere ouderen."

De Huiskamer voor Senioren is volgens Laura heel belangrijk voor de verbinding van ouderen van alle culturen in de buurt. Ze nodigt oudere buren van alle culturen dan ook uit om langs te komen op de woensdagochtend tussen 10.00 en 12.30 uur in Pandje 1 aan Herderplein 21. De organisatie vraagt een bijdrage van € 1 voor de koffie, thee en koekjes. Iedereen is welkom!