Initiatief en invloed Leefstraten

Bewoners in verschillende straten

Wordt uw straat deze zomer ook een ‘leefstraat’?

Wilt u uw straat tijdelijk mooier inrichten? Bijvoorbeeld autovrij of met meer groen? Ga in gesprek met andere bewoners en bedenk samen wat de beste inrichting voor uw straat is. Hebt u hulp nodig? De gemeente helpt u graag door met u mee te denken.

Aanmelden leefstraat of meer informatie

Stuur een e-mail naar leefstraten@utrecht.nl

Wat is een leefstraat?

In een leefstraat richten bewoners hun straat op een creatieve en leefbare manier in. Bijvoorbeeld met meer ruimte voor spelen en ontmoeten.

Inspiratie opdoen?

In voorgaande jaren waren er leefstraten in onder andere Haarlem, Amsterdam en Gent (België). In Utrecht waren vorige jaar de Kersstraat en Concordiastraat tijdelijk een leefstraat.

Kersstraat en Concordiastraat

De ervaringen van de bewoners in deze straten waren positief. Dit maakte beide straten tot leefstraat:

 • minder of geen autoverkeer
 • minder of geen geparkeerde auto’s, in combinatie met parkeren op afstand
 • nieuwe inrichting (met bijvoorbeeld meer groen, zelfgebouwde zitjes en speeltoestellen)
 • activiteiten georganiseerd door bewoners (zoals film- en spelletjesavonden)
 • sommige bewoners deelden elkaars auto’s of andere vervoermiddelen

2 andere initiatieven, in de Koekoekstraat en Nieuwe Koekoekstraat, gingen vorig jaar uiteindelijk niet door.

Goede informatievoorziening en overeenstemming tussen straat en buurtbewoners is belangrijk bij een leefstraat. Dat wijst een evaluatie van eerdere leefstraten uit. Ook de Utrechtse gemeenteraad vindt dit belangrijk. Daarom zullen we leefstraten duidelijker aankondigen en de rolverdeling tussen de gemeente en initiatiefnemers verduidelijken. Ook wordt er een heldere draagvlakmeting verwacht van initiatiefnemers. In de raadsbrief van 11 januari 2018 staat hier meer over beschreven.

Initiatiefnemer is verantwoordelijk voor…

 • Het uitvoeren van zijn/haar idee
 • Steun regelen voor het initiatief
 • Het melden van de eerste ideeën voor de leefstraat, incl. het houden van een eerste peiling vóór uiterlijk 30 maart
 • Het aanpassen van het plan naar aanleiding van eventuele bezwaren
 • Het indienen van een aangepast plan in de maand mei.

Gemeente is verantwoordelijk voor…

 • Wij toetsen de aanvraag aan een aantal randvoorwaarden
 • Wij denken mee over bijvoorbeeld parkeermogelijkheden en een eventuele wegafsluiting
 • Wij kondigen het initiatief aan met een wijkbericht en organiseren eventueel een inloopavond voor de buurt
 • Wij kunnen helpen met een bijdrage voor bijvoorbeeld kunstgras of straatmeubilair (initiatievenfonds).

Moet er straatmeubilair komen? Dan gaat onze voorkeur naar het meubilair dat door de bewoners zelf gemaakt is.

10 randvoorwaarden voor een leefstraat

De aanvraag voor een leefstraat toetsen wij aan deze 10 punten:

 1. De straat die als leefstraat wordt aangevraagd is een 30 km-straat en mag geen ontsluitingsweg zijn of hoofdzakelijk bestemd zijn als doorgaande route.
 2. De initiatiefnemers hebben een concreet plan over hoe ze met mobiliteit (autodelen, fietsen etc.) omgaan. ook hebben zij een plan over hoe zij het gesprek aangaan in de periode van de leefstraat.
 3. De buurt moet goed bereikbaar blijven met de fiets.
 4. De buurt moet goed bereikbaar blijven met de auto voor bestemmingsverkeer.
 5. Parkeren moet mogelijk blijven voor omwonenden van de leefstraat in de omgeving.
 6. De hele buurt moet toegankelijk blijven voor nood- en hulpdiensten.
 7. Het is een tijdelijk project met een duidelijke begin- en einddatum.
 8. Leefstraten moeten plaatsvinden in een rustige periode, zoals de zomervakantie, om grote verkeersdrukte te voorkomen.
 9. In de straat, voor zover bedoeld als leefstraat, moet een ruime meerderheid voor de leefstraat zijn en bezwaren moeten zoveel mogelijk worden ondervangen.
 10. Binnen het invloedsgebied wordt helder gecommuniceerd en wordt gezocht naar oplossingen voor bezwaren.

Eerste toetsingsronde

In deze eerste toetsingsronde kijken we vooral naar de eerste 8 inhoudelijke randvoorwaarden en het draagvlak in de straat zelf. Dit laatste moet, net als bij het indienen van een initiatief voor het initiatievenfonds, worden aangetoond door handtekeningen te laten zien van buren uit de betreffende leefstraat. Ook melden initiatiefnemers hoe met eventuele bezwaren is omgegaan en hoe de plannen zijn aangepast.

Buurtbewoners hangen een bord op, waarop staat dat dit een leefstraat is.
Kinderen zitten in een zandbak, die in een leefstraat staat.

Hulp en contact

E-mail

wijken@utrecht.nl

Telefoon

14 030

Of bezoek uw wijkbureau