Initiatief en invloed Leefstraten

Bewoners in verschillende straten

6 straten in Utrecht worden deze zomer een leefstraat. In een leefstraat richten bewoners tijdelijk hun straat op een creatieve en leefbare manier in.

Bewoners kijken zo of ze de ruimte op straat anders kunnen gebruiken. En of er andere manieren van vervoer mogelijk zijn, zoals autodelen en fietsen. Er ontstaat ruimte voor bewoners om elkaar te ontmoeten en kinderen rustig op straat te laten spelen.

Leefstraten zomer 2018
StraatGedeelteWanneer
Concordiastraatmiddendeel, net als vorig jaar  13 juli tot 13 augustus
Grasstraatop deel dat nu al een woonerf is 13 juli tot 26 augustus
Kersstraatmeerdere kleinere punten verspreid door de straat21 juli tot 18 augustus
Noordeindestraat middendeel 27 juli tot 12 augustus
Malakkastraat westelijk deel14 juli tot 12 augustus
Runstraatten noorden van de Volkerakstraat14 juli tot 26 augustus

Afspraken met de buurt

De initiatiefnemers hebben afspraken met de buurt gemaakt. Zo zijn er alternatieven bedacht voor verkeer en parkeren in de periode van de leefstraat. Ook over de bereikbaarheid van de straat voor bijvoorbeeld verhuizingen, bezorgdiensten en afvalinzameling zijn afspraken gemaakt.

Toetsrondes

7 initiatieven kwamen half mei door de eerste toetsronde van de gemeente. Bij de tweede toetsronde hebben we alle randvoorwaarden bekeken. Daarbij is vooral gekeken of er voldoende steun in de buurt is. Het initiatief van de Salawatihof in Lombok is gestopt omdat er meer weerstand bleek te zijn dan verwacht. De andere 6 initiatiefnemers hebben met handtekeningen laten zien dat er voldoende steun is in de straat.

10 randvoorwaarden voor een leefstraat

De aanvraag voor een leefstraat toetsen wij aan deze 10 punten:

 1. De straat is een 30 kilometerstraat en mag geen ontsluitingsweg of doorgaande route zijn.
 2. De initiatiefnemers hebben een duidelijk plan over hoe ze met mobiliteit (autodelen, fietsen enzovoorts) omgaan. Ook hebben zij een plan over hoe zij het gesprek aangaan in de periode van de leefstraat.
 3. De buurt moet goed bereikbaar blijven met de fiets.
 4. De buurt moet goed bereikbaar blijven met de auto voor bestemmingsverkeer.
 5. Parkeren moet mogelijk blijven voor omwonenden van de leefstraat.
 6. De hele buurt moet bereikbaar blijven voor nood- en hulpdiensten.
 7. Het is een tijdelijk project met een duidelijke begin- en einddatum.
 8. Leefstraten moeten plaatsvinden in een rustige periode, zoals de zomervakantie, om grote verkeersdrukte te voorkomen.
 9. Een ruime meerderheid van de straat moet voor de leefstraat zijn. Bezwaren moeten zoveel mogelijk worden voorkomen.
 10. De initiatiefnemers zorgen in en rondom de straat voor heldere communicatie en zoeken naar oplossingen voor bezwaren.

Initiatiefnemer is verantwoordelijk voor…

 • Het uitvoeren van zijn/haar idee.
 • Steun regelen voor het initiatief (onderzoek doen of handtekeningen verzamelen).
 • Het melden van de eerste ideeën voor de leefstraat met het houden van een eerste peiling tot en met 30 maart.
 • Het aanpassen van het plan naar aanleiding van bezwaren.
 • Het indienen van een aangepast plan in de maand mei.

Gemeente is verantwoordelijk voor…

 • Toetsen van de aanvraag aan randvoorwaarden
 • Meedenken over bijvoorbeeld parkeermogelijkheden en een mogelijke wegafsluiting
 • Aankondigen van het initiatief met een wijkbericht en mogelijk organiseren van een inloopavond voor de buurt
 • Helpen met een bijdrage voor bijvoorbeeld kunstgras of straatmeubilair (initiatievenfonds). Onze voorkeur gaat uit naar het meubilair dat door de bewoners zelf gemaakt is.

Plan aanmelden leefstraat

U meldt uw straat als leefstraat aan door een plan in te dienen. In dit plan legt u uit hoe u met de randvoorwaarden omgaat. Daarnaast laat u zien dat omwonenden uw initiatief steunen. Dit doet u door een onderzoek te doen of handtekeningen te verzamelen.

Inspiratie opdoen?

In vorige jaren waren er leefstraten in onder andere Haarlem, Amsterdam en Gent (België). In Utrecht waren vorig jaar de Kersstraat en Concordiastraat tijdelijk een leefstraat.

Leefstraten 2017: Kersstraat en Concordiastraat

De ervaringen van de bewoners in deze straten waren positief. Dit maakte deze straten tot leefstraat:

 • minder of geen autoverkeer
 • minder of geen geparkeerde auto’s, in combinatie met parkeren op afstand
 • nieuwe inrichting (met bijvoorbeeld meer groen, zelfgebouwde zitjes en speeltoestellen)
 • activiteiten georganiseerd door bewoners (zoals film- en spelletjesavonden)
 • sommige bewoners deelden elkaars auto’s of andere vervoermiddelen

Uit evaluatie zien we dat goed informeren over zo’n initiatief heel belangrijk is. Net als steun vragen bij de buurtbewoners. Daarom kondigen we de leefstraten dit jaar duidelijker aan. En vertellen ook wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook verwachten we van u als initiatiefnemer een duidelijke draagvlakmeting. In de raadsbrief van 11 januari 2018 staat hier meer over beschreven.

Buurtbewoners hangen een bord op, waarop staat dat dit een leefstraat is.
Kinderen zitten in een zandbak, die in een leefstraat staat.

Hulp en contact Leefstraten

Telefoon

14 030

E-mail

leefstraten@utrecht.nl