Initiatief en invloed Leefstraten

Bewoners in verschillende straten

De straat tijdelijk anders gebruiken. Even minder ruimte voor verkeer, meer ruimte voor ontmoeten. Dat is het idee van leefstraten. Van 2016 tot en met 2018 was er een proef.

Wat is een leefstraat?

In een leefstraat richten bewoners tijdelijk hun straat op een creatieve en leefbare manier in. Bewoners kijken zo of ze de ruimte op straat anders kunnen gebruiken. En of er andere manieren van vervoer mogelijk zijn, zoals autodelen en fietsen. Zo komt er ruimte vrij voor bewoners om elkaar te ontmoeten en kinderen rustig op straat te laten spelen.

Leefstraten vinden plaats in een rustige periode, zoals de zomervakantie. Zodat het verkeer er niet te veel last van heeft. Doorgaande wegen kunnen daarom geen leefstraat worden. 

Vervolg in 2019

Van 2016 tot en met 2018 was er een proef met leefstraten. Het college moet nog besluiten of en hoe er in 2019 leefstraten kunnen komen.

Hulp en contact Leefstraten

Telefoon

14 030

E-mail

leefstraten@utrecht.nl