Initiatief en invloed Participatiebeleid

Het college vindt het belangrijk om initiatieven van bewoners, ondernemers en professionals te ondersteunen en iedereen zoveel en zo vroeg mogelijk bij plannen van de gemeente te betrekken. In april 2010 stemde de gemeenteraad in met de 'Utrechtse Participatiestandaard', een werkwijze voor ambtenaren om bewoners en anderen bij projecten en beleid te betrekken.

Deze standaard is mede gemaakt naar aanleiding van moties van de gemeenteraad en de wijkraadpleging van de wijkraad West in 2008 naar de participatie van bewoners bij complexe bouwprojecten. Op deze pagina kunt u de besluiten en documenten downloaden.

Lees ook...

Zoekt u naar oudere documenten over participatiebeleid of participatiestandaard?

Hulp en contact

E-mail

wijken@utrecht.nl

Telefoon

14 030

Of bezoek uw wijkbureau