Initiatief en invloed Wijkambities en wijkactieprogramma's

Welke doelen en wensen hebben we voor de Utrechtse wijken? Welke onderwerpen vindt u als bewoner, ondernemer of een instelling belangrijk? U leest het in de wijkambitie van uw wijk. Bijvoorbeeld de wens om de wijk groener te maken. En in een wijkactieprogramma leest u wat de plannen zijn om tot deze ambitie te komen.

Doe mee!

Wilt u actief meedoen met het maken van de wijkambities/-actieprogramma’s? Neem dan contact op met uw wijkbureau.

Van wijkambities naar wijkopgaven

Wijkopgaven volgen in alle wijken de wijkambities (2014-2018) op. Wijkambities waren gemaakt voor 4 jaar, met daarbij elk jaar een wijkactieprogramma. De wijkopgaven vervangen de wijkambities en de wijkactieprogramma’s. Wijkopgaven zijn van en voor inwoners, werkenden en ondernemers uit de wijk en worden minstens 1 keer per jaar bijgewerkt.

Wijkopgaven 2018 en verder

Wijkactieprogramma's

In de wijkactieprogramma’s staat wat we het komende jaar gaan doen in uw wijk. Ook geven bewoners en ondernemers aan welke activiteiten zij zelf gaan doen.

Wilt u weten wat de belangrijkste thema’s zijn in uw wijk? Kijk dan in het wijkactieprogramma voor de projecten die de gemeente en partners in uw wijk oppakken.

Buurtaanpak

Met de buurtaanpak richten we ons op de delen van de wijk die wat meer aandacht vragen. De projecten uit het wijkactieprogramma hebben allemaal te maken met deze buurtaanpak.

Een aantal buurten vragen om meer aandacht: Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep, Zuilen-Oost en Hoograven. Zij krijgen tot en met 2018 extra aandacht. In de wijkactieprogramma's van Overvecht, Zuidwest, Noordwest en Zuid leest u de plannen voor deze wijken.
Lees meer over aanpak van deze buurten in de Voortgangsrapportage 2014 (pdf, 12,5 MB)

Hulp en contact

E-mail

wijken@utrecht.nl

Telefoon

14 030

Of bezoek uw wijkbureau