Initiatief en invloed Wijkambities en wijkactieprogramma's

Welke doelen en wensen hebben we voor de Utrechtse wijken? Welke onderwerpen vindt u als bewoner, ondernemer of een instelling belangrijk? U leest het in de wijkambitie van uw wijk. Bijvoorbeeld de wens om de wijk groener te maken. En in een wijkactieprogramma leest u wat de plannen zijn om tot deze ambitie te komen.

Doe mee!

Wilt u actief meedoen met het maken van de wijkambities/-actieprogramma’s? Neem dan contact op met uw wijkbureau.

Wijkambities

In 10 Utrechtse wijken werken we op verschillende manieren aan het maken van de nieuwe wijkambities. In 4 wijken doen dit op een vernieuwende manier: Leidsche Rijn, Oost-Noordoost, Zuidwest, Noordwest. Dat wil zeggen dat wij bewoners en ondernemers vaker en eerder betrekken bij het maken van de plannen voor de wijk.

Wijkambities 2018 en verder

Wijkambities 2014 - 2018

Wijkactieprogramma's

In de wijkactieprogramma’s staat wat we het komende jaar gaan doen in uw wijk. Ook geven bewoners en ondernemers aan welke activiteiten zij zelf gaan doen.

Wilt u weten wat de belangrijkste thema’s zijn in uw wijk? Kijk dan in het wijkactieprogramma voor de projecten die de gemeente en partners in uw wijk oppakken.

Wijkactieprogramma's 2018

Buurtaanpak

Met de buurtaanpak richten we ons op de delen van de wijk die wat meer aandacht vragen. De projecten uit het wijkactieprogramma hebben allemaal te maken met deze buurtaanpak.

Een aantal buurten vragen om meer aandacht: Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep, Zuilen-Oost en Hoograven. Zij krijgen tot en met 2018 extra aandacht. In de wijkactieprogramma's van Overvecht, Zuidwest, Noordwest en Zuid leest u de plannen voor deze wijken.
Lees meer over aanpak van deze buurten in de Voortgangsrapportage 2014 (pdf, 12,5 MB)

Wijkactieprogramma's 2016

Wilt u weten welke projecten in 2016 zijn uitgevoerd in de Utrechtse wijken?Bekijk de projecten in de jaarrekening 2016 bij wijken

Hulp en contact

E-mail

wijken@utrecht.nl

Telefoon

14 030

Of bezoek uw wijkbureau