Initiatief en invloed Samen maken we Leidsche Rijn: Wijkopgave 2018 en verder

Samen met betrokken bewoners en professionals uit de wijk heeft de gemeente veel informatie opgehaald uit de wijk en dit vertaald tot 7 thema's met ambities en projecten en activiteiten. Dit zijn de wijkopgaven van Leidsche Rijn die voor en door de mensen en organisaties in de wijk zijn bepaald. En die we samen uitvoeren. Want Leidsche Rijn maken we samen! 

Kerngroep ‘Leidsche Rijn maken we samen’

Om samen tot wijkopgaven voor Leidsche Rijn te komen, is er een kerngroep gestart. Actieve bewoners, medewerkers van de gemeente en professionals uit de wijk vormen de Kerngroep ‘Leidsche Rijn maken we samen’. Leden van de Kerngroep zijn trekker van een thema en zijn zelf ook vaak betrokken bij een of meer projecten.

Doe mee, denk mee!

We kunnen het niet alleen. Wensen, dromen en ideeën van de wijk maken we met elkaar waar. Met het netwerk 'Leidsche Rijn maken we samen', betrekken we wijkbewoners op een nieuwe manier om mee te denken en te participeren. Om samen de nieuwe wijkopgaven verder in te vullen.

Wijkopgave 2018: Leidsche Rijn maken we samen

De wensen en ideeën voor onze wijk zijn verzameld met behulp van veel gesprekken, sessies en een enquête. Zo zijn zeven thema's in beeld gekomen. Bekijk hieronder per thema wat de wijk belangrijk vindt!

Gezond en in beweging

rood icoontje gezond en in beweging, rood hart omvat door 2 handen
 • vergroten veiligheid in de wijk, onder andere door inzicht locaties AED’s
 • meer beweegmogelijkheden voor jong en oud in parken en op straat
 • minder wachtlijsten bij sportverenigingen

Groet en ontmoet

rode icoon van 2 in elkaar geslagen handen
 • beter onderling contact met bewoners uit eigen buurt
 • groepen bewoners met verschillende achtergronden leren elkaar beter kennen
 • meer ontmoetingsplekken, horeca en uitgaansvoorzieningen

Jongeren in Leidsche Rijn

rode ivcoon van 2 spelende kinderen met bal
 • meer voorzieningen voor jongeren samen met jongeren realiseren
 • ontmoetingsplekken voor jongeren
 • initiatieven van ondernemers faciliteren
 • gerichte aanpak jeugdoverlast en veiligheid

Duurzaamheid en klimaat

rode icoon van een blad
 • de wijk blijft leefbaar bij extreme regenval, hitte en droogte
 • overlast beperken voor mensen, planten en dieren

Schoon en groen

rode icoon van 3 bladeren in cirkel
 • aantrekkelijk openbaar en privé groen
 • geurig en kleurrijk groen
 • schone straten en parken zonderzwerfafval

Vervoer naar en in de wijk

rode icoon van een slingerende weg
 • goed bereikbaar met fiets, OV en auto
 • extra aandacht voor verkeersveiligheid rondom scholen
 • aandacht voor parkeren

Werk en geld

rode icoon van stapel munten
 • de weg naar stages, werk en hulp is beter te vinden
 • begeleiding naar scholing, stage of werk
 • bewoners met armoede ondersteunen en isolement voorkomen

Hulp en contact Wijkbureau Leidsche Rijn

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijn@utrecht.nl

 

Wijkwethouder

Victor Everhardt
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres (tijdelijk)

Dorpsplein 1, Vleuten

Openingstijden

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht