Initiatief en invloed Samen maken we Oost: Wijkopgave Oost 2018 en verder

rosarim en op achtergrond bakstenen huis

Oost is een fijne wijk om te wonen, werken en recreëren en dat willen we graag zo houden. Dat doen we door samen te werken met bewoners, werkenden en ondernemers. Samen maken we Oost!

De gemeente heeft samen met Wijkraad Oost in 2017 op diverse manieren bewoners, werkenden en ondernemers  in Oost bevraagd en dat vertaald naar speerpunten waar we vanaf 2018 gezamenlijk aan gaan werken. De Speerpunten voor Oost en bijbehorende projecten zijn het belangrijkste onderdeel van de Wijkopgave Oost 2018/2019.

Bekijk het Mijlpalenoverzicht (pdf, 1,6 MB)

Bekijk de Omgevingskaart  (pdf, 1,6 MB)

Bekijk de Speerpunten voor Oost (pdf, 77 kB)

Bekijk de Wijkopgave Oost  2018/2019 (pdf, 640 kB)

Speerpunten 2018-2019

Mobiliteit, parkeren en verkeersveiligheid

pictogram auto
 • een verkeersveilige wijk
 • een toegankelijke openbare ruimte
 • voldoende fietsparkeerplekken

Groen, parken, beheer openbare ruimte

pictogram blad
 • verbinden van groengebieden
 • goede gebruikswaarde van de openbare ruimte

Veiligheid

pictogram van slot
 • verminderen van woning- en auto-inbraken en fietsendiefstal
 • stimuleren buurtpreventie-initiatieven en bewonersparticipatie

Gezondheid, welzijn en gezonde leefomgeving

pictogram groep mensen
 • meer kennis over gezondheid jongeren en studenten
 • een sterke sociale basis (voorzieningen die mensen helpen, zoals scholen, gezondheidscentra e.d.)
 • een goede samenwerking tussen maatschappelijke partners in de wijk
 • prettig leven en wonen in Sterrenwijk

Ruimtelijke ontwikkelingen, wonen en voorzieningen, sport en recreatie

pictogram van huis
 • een goede balans tussen verstedelijking en een gezonde leefomgeving
 • gevolgen van de groei van de stad breed opvangen

Economie en ondernemen

pictogram stapeltje munten
 • een goed ondernemersklimaat
 • ruimte voor meer lichte (dag)horeca zonder de leefbaarheid aan te tasten

Inzoomen op de buurten in Oost

fietsen op straat en gevels

Naast het benoemen van speerpunten voor Oost hebben we ook ingezoomd om buurtniveau.

De resultaten van de digitale bewoners enquête uit juni 2017 zijn omgezet praatplaten van de wijk Oost en alle dertien buurten en besproken tijdens de Buurtenparade-bijeenkomst in november 2017.

Sterke en zwakke punten per buurt (praatplaten)

Op de ‘praatplaten’ staat wat bewoners sterke en zwakke punten vinden van hun buurt.

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Volg ons

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht