Initiatief en invloed Waar werken we aan in Leidsche Rijn

De gemeente vraagt bewoners zoveel mogelijk wat zij willen met hun wijk. Bijvoorbeeld over projecten en activiteiten. Samen met bewoners bepalen we wat we willen in de wijk. Dit staat in de de Wijkambities Leidsche Rijn (2014-2018) . Ieder jaar werken we de wijkambities uit in een wijkactieprogramma. Hierin staat wat we gaan doen, bijvoorbeeld kunst in de wijk of de aanleg van een fietsroute. 

De plannen voor Leidsche Rijn 2014-2018

Bewoners en organisaties kozen voor de periode 2014 - 2018 samen de belangrijkste verbeterpunten voor de wijk. Er zijn 3 soorten. In 2017 werken we aan:

  1. voorzieningen en activiteiten: bijvoorbeeld nieuwe speelplekken en een kinderdagverblijf in Hoge Weide
  2. sociale samenhang en leefbaarheid: bijvoorbeeld het aanmoedigen van buurtontmoetingen of projecten voor jongeren
  3. bereikbaarheid, verkeer en parkeren, bijvoorbeeld de aanleg van fiets- en wandelroutes langs het Amsterdam-Rijnkanaal.

1. Voorzieningen en activiteiten in de wijk

In Leidsche Rijn willen we meer voorzieningen en activiteiten. Daarbij is het belangrijk om op een goede manier informatie te geven over wat er te doen is of wat er gebeurt in de wijk. Ook willen we bijvoorbeeld meer verschillende winkels en meer ruimte voor cultuur en sport. Het komende jaar werken we aan:

Aanleg 3e hockeyveld sportpark Rijnvliet

Maatschappelijke voorzieningen in Boerderij de Hoef

Nieuwe speelplekken in buurt Hoge Weide

Kinderdagverblijf Hoge Weide

Bouwen kernwinkelgebied Leidsche Rijn Centrum

Kinderdagverblijf Leidsche Rijn Centrum

Tijdelijke initiatieven braakliggende kavels Leidsche Rijn centrum

Foodmarket Leidsche Rijn centrum

Nieuwe voortgezet onderwijs school

Zoekproces voor VO scholen

2.Sociale samenhang en leefbaarheid

Een goede band en begrip tussen bewoners is belangrijk voor een goede sfeer in de wijk. We gaan dit op verschillende manier versterken, bijvoorbeeld door meer culturele activiteiten of ontmoetingsplekken voor jongeren. Ook is het belangrijk dat de wijk er mooi en goed uitziet, door bijvoorbeeld meer groen. Het komende jaar werken we aan:

Welkom in de wijk

Versterken netwerk bij hulpvragen

Biodiversiteit en stadsecologie in Terwijde

Culturele activiteiten Leidsche Rijn centrum

Onderzoek haalbaarheid culturele voorziening Leidsche Rijn centrum

Onderzoek haalbaarheid maatschappelijke voorziening Kopenhagenstraat

Onderzoek naar haalbaarheid ‘Rijnvliet, de eetbare woonwijk’

Kunstwerk in Leidsche Rijn centrum

Jongerenontmoetingsplekken

Ondersteuning complexe scheidingen

Stimuleren buurtontmoetingen

Bouwkundig optimaliseren 3 MFA’s

Zelfbeheer openbaar groen

Bewustwording voorkomen (zwerf)vuil jeugd

Gezond Gewicht bij jeugd (JOGG)

Subsidie verbetering buurtontmoetingsruimten

Projecten voor jongeren

3. Bereikbaarheid, verkeer en parkeren

Voor bewoners is het belangrijk dat de wijk goed bereikbaar is en dat zij makkelijk kunnen parkeren. Maar het moet ook veilig zijn en parkeeroverlast willen we tegengaan. Daarom willen we ook goed openbaar vervoer en goede fietspaden. Het komende jaar werken we aan:

Recreatieve fiets- en wandelroute langs het Amsterdam-Rijnkanaal

Verbeteren herkenbaarheid fietsboulevards

Jazzsingel, geen doorgaand verkeer

Verbetering Fred Raymondpad

Afronding hoofdinfrastructuur Leidsche Rijn Centrum

Vermindering risicovol verkeersgedrag