Initiatief en invloed Wijkambities: Samen maken we Oost - 2018 en verder

Met en voor bewoners zijn in 2013 de 'Wijkambities Oost 2014 - 2018' gemaakt. Het is tijd voor nieuwe wijkambities. Daarom gaan we in 2017 bewoners vragen wat zij belangrijk vinden voor hun wijk.

Logo Utrecht maken we samen

Waar hebt u behoefte aan in uw wijk en waar zou u meer aandacht aan willen geven? Wat vindt u de sterke en zwakke kanten van uw wijk of uw buurt? Welke thema's vindt u belangrijk? Zo krijgen we wijkambities die gemaakt zijn door en voor bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk. Samen voeren we dat dan uit. Oost maken we tenslotte samen!

Verslag Buurtenparade 30 november 2017

Tijdens de Buurtenparade gingen wij samen met de wijkraadleden in gesprek met mensen in de wijk Oost. We wilden weten wat bewoners, ondernemers en werkenden van de wijk Oost vinden. De gesprekken willen we gebruiken voor het maken van de ‘wijkopgave Oost’ (voorheen wijkambities Oost).

Lees het verslag

Uitkomsten vragenlijst Samen maken we Oost

Afgelopen juni stond de vragenlijst ‘Samen maken we Oost’ online. Maar liefst 662 mensen hebben deze ingevuld. Bewoners vinden de wijk: mooi, groen, veilig, rustig en ideaal gelegen.
Als zwakke kant werden zwerfvuil, verkeersdrukte, parkeeroverlast, luchtvervuiling en overlast door jongeren en studentenhuizen kanten genoemd.

Hoe denken bewoners over hun wijk?

Hoe mensen over de wijk denken, verschilt niet zoveel per subwijk. Wel geven bijvoorbeeld mensen uit Rijnsweerd en de Uithof aan voorzieningen als winkels en horeca te missen, terwijl dat in Oudwijk en Buiten Wittevrouwen minder speelt. Ook valt op dat bewoners aangeven dat de wijk weinig divers is en mensen niet zo tolerant zijn naar elkaar, terwijl anderen juist de diversiteit, sfeer en saamhorigheid roemen. De mensen die de vragenlijst hebben ingevuld zijn eensgezind over de belangrijkste thema’s: ‘groen/parken’, ‘onderhoud openbare ruimte’ en ‘veiligheid’ werden door bewoners uit alle subwijken het meest genoemd. Ook verkeersveiligheid, mobiliteit en auto-/fietsparkeren zijn voor Oost belangrijk.

Hoe nu verder?

In het najaar van 2017 gaat het wijkbureau Oost op enkele thema’s verdiepen. Dat doen we samen met bewoners, partners en ondernemers van de wijk Oost. Bewoners die bij de vragenlijst hebben aangegeven betrokken te blijven bij het project, nodigen we ook uit voor deze verdiepingsslag. Uiteindelijk doel is het gezamenlijk opstellen van nieuwe wijkambities voor 2018 en verder.

Vernieuwde wijkparticipatie

De gemeente wil beter op de hoogte zijn van wat er speelt in de wijk. Wij willen bewoners en ondernemers vaker en eerder betrekken bij het maken van de plannen voor de wijk. Op een manier die zij prettig vinden. Daarom komen wij met een nieuwe manier voor wijkbewoners om mee te denken en te participeren.

Lees meer over de vernieuwde wijkparticipatie

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Volg ons

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht