Initiatief en invloed Wijkopgave

Welke doelen en wensen hebben we voor de Utrechtse wijken? Welke onderwerpen vindt u als bewoner, ondernemer of een instelling belangrijk? U leest het in de Wijkopgave van uw wijk. Bijvoorbeeld de wens om de wijk groener te maken.

Doe mee!

In de Wijkopgave staat wat belangrijk is in de wijk. Ook geven bewoners en ondernemers aan welke activiteiten zij zelf gaan doen. Wilt u actief meedoen met het maken van de Wijkopgave? Neem dan contact op met uw wijkbureau.

Wat doet de gemeente

Wat wij doen voor de Wijkopgave leest u in de Programmabegroting bij wijken. In de Jaarstukken kunt u lezen wat wij hebben bereikt. De begroting en de Jaarstukken vindt u bij begroting en verantwoording.

Uw mening