Initiatief en invloed Wijkopgave Binnenstad

Op dit moment werken we aan de wijkopgave (voorheen wijkambities en wijkactieplannen) voor 2018 en verder. Samen met bewoners, ondernemers en organisaties van de wijk willen we helder krijgen wat belangrijk is om aan te pakken in de Binnenstad. De afgelopen jaren waren openbare ruimte, verkeer en veiligheid belangrijke onderwerpen.

Doe en denk mee!

De afgelopen maanden heeft wijkbureau Binnenstad op 16 bijeenkomsten en bezoeken in de wijk gevraagd aan de aanwezigen: “wat vindt u de belangrijkste zaken die moeten worden aangepakt in de Binnenstad”. De uitkomsten hiervan kunt u lezen in de korte verslagen.

Wilt u als bewoner en/of ondernemer van de Binnenstad ook aangeven wat u belangrijk vindt voor de Binnenstad? Mail dan de 3 belangrijkste onderwerpen die de komende jaren volgens u moeten worden aangepakt naar binnenstad@utrecht.nl.
Vooral de bewoners en/of ondernemers tussen de 18 en 35 jaar nodigen we uit te reageren, want deze spreken we in verhouding minder.

Bekijk de korte verslagen

Tijdens de bijeenkomsten vroegen we welke onderwerpen u belangrijk vindt om in uw buurt aan te pakken. Hieronder vindt u wat we aan ideeën en plannen opgehaald hebben.

6 augustus 2018: Wijkbezoek aan bewoners en ondernemers Wijk C

Buurtbezoek van het wijkbureau Binnenstad aan Wijk C. We hebben 38 bewoners en ondernemers gesproken.
Aanwezigen gaven aan dat onderstaande onderwerpen in hun buurt/wijk beter kunnen:

Openbare ruimte, meer aandacht voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Leefbaarheid en levendigheid, betere balans krijgen tussen leefbaarheid levendigheid, verbeteringen kunnen zijn:

 • minder overlast van de horeca, zoals bedrijfsafval, bezorgscooters, lawaai terrassen
 • Roost (popup restaurant Park Paardenveld) moet blijven
 • wens voor nachtwinkel

Mobiliteit, verbeteren van verkeersveiligheid voor voetgangers en fietser

  • meer fietsparkeerplekken

Ook vonden een aantal bewoners dat er geen klachten waren (in orde geen klachten, houden zo). 

Bekijk de afbeelding van de flipover van de bijeenkomst (3 MB)

9 juli 2018: Bijeenkomst visie Wolvenplein

Er waren 45 bewoners aanwezig bij deze bijeenkomst.
Aanwezigen gaven aan dat onderstaande onderwerpen in hun buurt/wijk beter kunnen:

 • Balans leefbaarheid levendigheid, minder (overlast van) horeca, leuke horeca wel gewenst, behoud de balans tussen rust en reuring en beperk overlast door toerisme, boten
 • Mobiliteit, betere verkeersveiligheid, meer ruimte voor voetgangers en fietsparkeren, minder autoverkeer
 • Openbare ruimte, meer groen, meer aandacht voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte
 • Veiligheid, minder drugs, minder dealers, meer cameratoezicht

Bekijk de afbeelding van de flipover van de bijeenkomst  (3 MB)

5 juli 2018: Bijeenkomst jongeren 18 - 35 jaar

Er waren 10 jongeren aanwezig.
Aanwezigen gaven aan dat onderstaande onderwerpen in hun buurt/wijk beter kunnen:

 • Openbare ruimte, meer groen, betere afvalinzameling, afvalafscheiding en betere informatie daarover
 • Balans leefbaarheid levendigheid, meer diversiteit horeca en winkelaanbod, ook buiten de binnenstad
 • Mobiliteit, betere fietsroutes en fiets- en autoparkeerplekken, betere doorstroming van verkeer, onder andere bezorgbusjes, minder auto’s in de binnenstad
 • Veiligheid, betere handhaving op festivals en evenementen en horeca
 • Wonen, betaalbare woonruimte, duurzaam wonen

Bekijk de afbeelding van de flipover van de bijeenkomst  3 MB)

3 juli 2018: Bijeenkomst herinrichting Keizerstraat

Er waren 24 bewoners aanwezig bij deze bijeenkomst.
Aanwezigen gaven aan dat onderstaande onderwerpen in hun buurt/wijk beter kunnen:

 • Mobiliteit, handhaven op te hard rijden en gevaarlijk gedrag, meer fietsparkeerplekken, minder fietsen en meer autoparkeerplekken
 • Veiligheid, meer handhaving op wildparkeren, wildplassen
 • Openbare ruimte, meer groen, ondergrondse afvalcontainers, aandacht voor afvalafscheiding
 • Balans leefbaarheid levendigheid, minder overlast van horeca
 • Duurzaamheid, minder diesel, meer elektrisch verkeer

Bekijk de afbeelding van de flipover van de bijeenkomst (3 MB)

29 juni 2018: Bijeenkomst deelnemers opentuinendag 2018

Er waren 44 bewoners aanwezig op deze bijeenkomst voor deelnemers aan de Open tuinendag.
Aanwezigen gaven aan dat onderstaande onderwerpen in hun buurt/wijk beter kunnen:

 • Veiligheid, meer handhaving in het park, meer handhaving op overlast Pandhof Sinte Marie en ’s nachts Voorstraat
 • Balans leefbaarheid levendigheid, beperk overlast van horeca, evenementen en toeristen
 • Openbare ruimte, schoner en groener en gezonde lucht

Ook vonden een aantal bewoners dat er geen klachten waren. (In orde, tevreden met de binnenstad, houden zo, historisch karakter binnenstad)

Bekijk de afbeelding van de flipover van de bijeenkomst  (3 MB)

21 juni 2018: Bijeenkomst broodje Binnenstad

Broodje Binnenstad is een netwerkbijeenkomst van professionals op maatschappelijk gebied.
Er waren 34 professionals aanwezig.

Aanwezigen gaven aan dat onderstaande onderwerpen in hun buurt/wijk beter kunnen:

 • Sociale cohesie,  inclusieve samenleving
 • Mobiliteit,  beter openbaar vervoer, minder auto’s en meer fietsparkeergelegenheid
 • Wonen, meer aandacht voor woningen voor senioren, minima en dak- en thuislozen
 • Balans leefbaarheid levendigheid,  aanpak overlast studentenhuizen

Bekijk de afbeelding van de flipover van de bijeenkomst  (3 MB)

 

 

18 juni 2018: Schouw omgeving Nieuwegracht (Leger des Heils)

Schouw Leger des Heils, omgeving Nieuwegracht
Er waren 11 bewoners en professionals van de binnenstad aanwezig.

Aanwezigen gaven aan dat onderstaande onderwerpen in hun buurt/wijk beter kunnen:

 • Veiligheid, meer politietoezicht op criminaliteit en overlast in de parken
 • Mobiliteit, langzaam verkeer meer stimuleren, meer parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen, meer politietoezicht op pizzabezorgers

Bekijk de afbeelding van de flipover van de bijeenkomst  (3 MB)

13 juni 2018: Vergadering wijkraad binnenstad

Er waren 14 bewoners van de binnenstad aanwezig bij de vergadering.

Aanwezigen gaven aan dat onderstaande onderwerpen in hun buurt/wijk beter kunnen:

 • Openbare ruimte, meer groen
 • Participatie, bewoners beter betrekken en informeren
 • Balans levendigheid en leefbaarheid, betere handhaving op horeca
 • Mobiliteit, meer fietsparkeren, betere autoparkeergelegenheid voor bewoners, autoparkeervrije Oudegracht
 • Wonen, meer aandacht voor diversiteit, inkomen, leeftijd, studenten

Bekijk de afbeelding van de flipover van de bijeenkomst  (3 MB)

6 juni 2018: Informatieavond over duurzame upgrade Hoogh Boulandt

Er waren 35 omwonenden en ondernemers aanwezig.
Aanwezigen gaven aan dat onderstaande onderwerpen in hun buurt/wijk beter kunnen:

 • openbare ruimte, meer groen, minder palen
 • mobiliteit, meer fietsparkeerplekken, minder ruimte voor de auto
 • meer duurzame energie
 • leefbaarheid en levendigheid, beperk horeca, beperk toerisme en behoud de rust

Bekijk de afbeelding van de flipover van de bijeenkomst  (3 MB)

11 juni 2018: Infoavond herinrichting Lange Nieuwstraat

Er waren 35 omwonenden en ondernemers aanwezig.
Aanwezigen gaven aan dat onderstaande onderwerpen in hun buurt/wijk beter kunnen:

 • Openbare ruimte, meer groen en bomen, meer prullenbakken
 • Duurzaamheid, meer groene daken
 • Mobiliteit, scheiden van fietsers en voetgangers, handhaving verkeersregels zoals snelheid en fietsgedrag en beter openbaar vervoer
 • Balans levendigheid en leefbaarheid, beperk horeca, beperk toerisme en beperk festivals en evenementen
 • Sociale cohesie, verbinden verschillende bevolkingsgroepen, waardige opvang dak- en thuislozen

Bekijk de afbeelding van de flipover van de bijeenkomst  (3 MB)

30 mei 2018: Inloopavond bewoners Tuinstraat

Deze informatieavond had als onderwerp het herstel  van 'het Plat'. Dit is het dak van de parkeergarage in de Tuinstraat.
Aanwezig waren 14 omwonenden, bewoners Tuinstraatcomplex (Mitros)
Aanwezigen gaven aan dat onderstaande onderwerpen in hun buurt/wijk beter kunnen:

Openbare ruimte

 • groen
 • meer speelgelegenheid
 • schoonmaak
 • (geluids)overlast hangjongeren
 • herinrichting singel)

Duurzaamheid

 • zonnepanelen op het complex
 • glasbak
 • vuurwerkverbod

Mobiliteit

 • autoluwe binnenstad
 • openbaar vervoer voor ouderen
 • handhaving parkeerverbod Tuinstraat

Wonen

 • belang van sociale woningbouw
 • woningen geschikt maken voor ouderen
 • leegstaande panden geschikt maken voor wonen

Bekijk de afbeelding van de flipover van de bijeenkomst (4 MB)

Wat doen we met de opbrengst?

Alle gemelde onderwerpen delen we in naar thema. We laten daarbij het aantal ‘stemmen’ per onderwerp  meewegen. Dan kijken we of en hoe we het kunnen uitvoeren en financieren. We betrekken ook anderen in de Binnenstad, zoals de wijkraad en Centrum Management Utrecht. Op deze pagina houden we u op de hoogte. We verwachten eind 2018 u meer over de inhoud van de wijkopgave Binnenstad te vertellen.

Hulp en contact Wijkbureau Binnenstad

Telefoon

14 030

E-mail

binnenstad@utrecht.nl

 

Wijkwethouder

Anke Klein
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Stadskantoor 5e etage, Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht