Initiatief en invloed Wijkopgave Noordoost

Op dit moment werken we aan de wijkopgave van Noordoost. De wijkopgave bevat de speerpunten en projecten voor Noordoost. Voor de wijkopgave halen we op verschillende manieren informatie op bij bewoners, ondernemers, bezoekers en organisaties in de wijk. Hiervoor werkten we met Wijkambities 2014 - 2018 (pdf, 428 kB) en het Wijkactieprogramma 2018 (pdf, 619 kB).

Wijkopgave Noordoost komt eraan

Begin 2019 presenteren we hier de Wijkopgave Noordoost. In onze online nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Meedoen en meedenken?

Uw mening over de wijk is altijd welkom bij ons en we verzamelen graag alvast (nieuwe) mensen om mee te praten over de Wijkopgave van 2020. Stuur een e-mail naar noordoost@utrecht.nl of bel het wijkbureau via 14 030.

Hoe maken we de Wijkopgave?

We werken nauw samen met de Wijkraad zodat we tot breed gedragen plannen komen voor Noordoost. Om te weten wat er speelt delen we de wijk op in 3 gebieden. Op de plattegrond vindt u de 3 gebieden met de daarbij horende buurten.

De 3 gebieden bestaan uit

Votulast bestaat uit

 • Vogelenbuurt
 • Lauwerecht
 • Staatsliedenbuurt
 • Tuinwijk-west
 • Tuinwijk-oost

Tuindorp, Voordorp bestaat uit

 • Tuindorp, Van Lieflandlaan-west
 • Tuindorp-oost
 • Voordorp, Voorveldsepolder

Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt bestaat uit

 • Huizingalaan, Karel Doormanlaan
 • Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraat en omgeving
 • Wittevrouwen

Buurtenparade

mensen tijdens bijeenkomst
Wat vinden bewoners het belangrijkste voor de buurt?
Overleg in Eethuis de Helden.

Op 7 november 2018 hebben we met 35 bewoners ingezoomd per buurt op de lokale kansen en knelpunten. Zij hebben een terugkoppeling ontvangen.

Ook waren er ambtenaren bij van de afdelingen Verkeer, Ruimte, Volksgezondheid, Maatschappelijke Ontwikkeling, Veiligheid en Afvalinzameling.
Op dit moment schaven we de Wijkopgave bij naar aanleiding van de Buurtenparade.

Bewonersenquête 2017

We hebben de resultaten uit de Bewonersenquête 2017 gesorteerd op de 3 gebieden. De wijkanalyse Noordoost (pdf, 1 MB) die hier uit voortkwam geeft per gebied aan waar afwijkingen zijn met het stedelijk gemiddelde. Er komen 11 onderwerpen aan bod, zoals wonen, veiligheid, verkeer en vervoer, cultuur en initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Dit levert 3 verschillende beelden op van de 3 gebieden.

Verdieping

Op basis van opvallende cijfers uit de wijkanalyse hebben we per gebied een aantal stellingen opgesteld. Bewoners- en ondernemersorganisaties in ons netwerk hebben hierover een e-mail van ons ontvangen. Ook zijn we op verschillende plaatsen in de wijk om te praten met bewoners. Zo stonden we 20 juli 2018 op de Buurtcamping.

Doelgroepen

We investeren extra in het in kaart brengen van de belangen van ouderen en studenten. Zij vormen een aanzienlijk deel van de bewoners in Noordoost. In de maand augustus zetten we hier op in, door het gesprek aan te gaan in Eethuis De Helden, tijdens de UIT-week op het Domplein en bij de studentenflats aan de Van Lieflandlaan.

Hulp en contact Wijk Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht