Initiatief en invloed Wijkraden

De wijkraad adviseert vanuit de wijk het college van burgemeester en wethouders. De wijkraad bestaat uit een (onafhankelijke) groep bewoners en ondernemers.

Vanaf 1 januari 2020 komen er wijkplatforms in plaats van wijkraden Lees wat wijkplatforms zijn en hoe u mee kunt doen

De leden zitten op persoonlijke titel in de wijkraad en niet op formeel vertegenwoordigende titel van burgers of organisaties in de wijk. Elke wijkraad heeft een eigen website met daarop hun activiteiten en contactgegevens. Via het lijstje hieronder kunt u hiernaar doorklikken.

Advies aan het college

De wijkraad geeft het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd allerlei adviezen over zaken die de wijk aangaan. Dat varieert van het wijkprogramma, projecten, beleid, beheer tot bepaalde knelpunten in de wijk. De wijkraden bepalen daarbij zelf hun agenda: waarmee ze zich wel willen bemoeien en waarmee niet.
De adviezen van wijkraden - én de reactie van het college van burgemeester en wethouders hierop - kunt u lezen op Adviezen van de wijkraden.

Contacten met 'achterban'

De meeste wijkraden onderhouden contacten met bewonersplatforms in hun wijk, buurtgroepen en overleggroepen. Daarnaast peilen ze regelmatig wat leeft in de wijk door middel van 'wijkraadplegingen'. Op basis van deze informatie geven zij hun adviezen aan het college van burgemeester en wethouders.

Een wijkraadpleging is een onderzoek van de wijkraad om te weten te komen wat speelt in de wijk. De wijkraad bepaalt zelf waarover ze de wijkbewoners wil bevragen en op welke manier ze dat doet. U kunt een enquête van de wijkraad in de bus krijgen, op straat worden aangesproken door een onderzoeksteam of bijvoorbeeld een uitnodiging krijgen voor een discussieavond. De meeste wijkraden houden zo'n wijkraadpleging 1 of 2 keer per jaar.

Vergaderingen

De meeste wijkraden hebben iedere maand een vergadering. Deze vergaderingen zijn openbaar. Kijk op de website van de wijkraad wanneer en waar de vergaderingen zijn.

Bijzondere positie

De wijkraden zijn door de gemeenteraad aangesteld als adviesorganen voor het college van burgemeester en wethouders. Het college wil dat adviezen van wijkraden zichtbaar van invloed zijn op het gemeentelijk beleid en wijkraden zo vroeg mogelijk bij beleidsplannen en projecten betrekken. Zo kunnen zij in een vroeg stadium meedenken met de gemeente en adviezen geven. Het college en de wijkraden hebben hun samenwerkingsafspraken vastgelegd in een convenant (pdf, 540 kB).

Wijkraden nemen dus een bijzondere positie in voor de gemeente. Dit betekent echter niet dat de gemeente alleen met de wijkraden praat. De gemeente betrekt en informeert ook andere belangengroepen, adviesorganen, maatschappelijke partners en individuele bewoners en ondernemers zoveel mogelijk bij nieuwe ontwikkelingen in de wijk.

Hulp en contact

E-mail

wijken@utrecht.nl

Telefoon

14 030

Uw mening