Adviezen van wijkraden Adviezen wijkraad Binnenstad

Wijkraad Binnenstad adviseert het college van burgemeester en wethouders over verschillende onderwerpen in de wijk Binnenstad. Hieronder leest u de adviezen van de wijkraad en de reacties van het college.

2018

Aanpassing beleid omzetten en splitsen

Advies wijkraad | 18 april 2018 (pdf, 157 kB)

Reactie B en W | 7 november 2018 (pdf, 1,40 MB)

Visiedocument Wolvenplein

Advies wijkraad | 10 september 2018 (pdf, 150 kB)
Reactie B en W | 17 april 2019 (pdf, 601 kB)

Ontwikkelkader Horeca 2018

Advies wijkraad | 13 januari 2018 (pdf, 139 kB)
Reactie B en W | 14 mei 2019 (pdf, 480 kB)

Herinrichting Voorstraat en Wittevrouwenstraat

Advies wijkraad | 13 januari 2018 (pdf, 128 kB)
Reactie B en W | 3 juli 2018 (pdf, 1,2 MB)

Hulp en contact

E-mail

wijken@utrecht.nl

Telefoon

14 030

Uw mening