Adviezen van wijkraden Adviezen wijkraad Binnenstad

Wijkraad Binnenstad adviseert het college van burgemeester en wethouders over verschillende onderwerpen in de wijk Binnenstad. Hieronder leest u de adviezen van de wijkraad en de reacties van het college.

2019

Rol en functie van de wijkraden bij wijkparticipatie

Advies wijkraden | 12 februari 2019 (pdf, 524 kB)

Handhaving gedogen

Advies wijkraad  | 9 januari 2019  (pdf, 109 kB)

2018

Aanpassing beleid omzetten en splitsen

Reactie B en W | 7 november 2018 (pdf, 1,40MB)

Visiedocument Wolvenplein

Advies wijkraad | 10 september 2018 (pdf, 150 kB)
Reactie B en W | volgt

Ontwikkelkader Horeca 2018

Advies wijkraad | 13 januari 2018 (pdf, 139 kB)
Reactie B en W | volgt

Herinrichting Voorstraat en Wittevrouwenstraat

Advies wijkraad | 13 januari 2018 (pdf, 128 kB)
Reactie B en W | 3 juli 2018 (pdf, 1,2 MB)

2017

Onderzoek over adviesproces aan B en W

Advies van alle wijkraden | 20 december 2017 (pdf, 382 kB)
Reactie B en W | volgt

Concept Ontwikkelkader Horeca 2017

Advies wijkraad | 13 december 2017 (pdf, 146 kB)

Ontwerp Catharijnesingel Zuid

Advies wijkraad | 13 september 2017 (pdf, 114 kB)
Reactie B en W | 28 november 2017 (pdf, 744 kB)

2016

Openbaar vervoer Binnenstad

Advies wijkraad | 7 december 2016  (pdf, 28 kB)
Reactie B en W | 14 februari 2017 (pdf, 451 kB)

Laden en lossen in de Binnenstad

Advies wijkraad | 2 december 2016 (pdf, 79 kB)
Reactie B en W | 31 oktober 2017 (pdf, 691 kB)
Raamwerk Zero emission Stadsdistributie Utrecht (pdf, 780 kB)

Ontwerp bestemmingsplan Croeselaan

Advies wijkraad | 22 oktober 2016 (pdf, 42 kB)
Reactie B en W | 23 februari 2017 (pdf, 423 kB)

Verminderen straatparkeren Binnenstad

Advies wijkraad | 17 oktober 2016 (pdf, 48 kB)
Reactie B en W | 17 januari 2017 (pdf, 927 kB)

Kunst op het Vredenburg

Advies wijkraad | 17 oktober 2016 (pdf, 46 kB)
Reactie B en W | 29 november 2016 (pdf, 603 kB)

Ontwerp bestemmingsplan herontwikkeling Oudegracht 245

Advies wijkraad |3 oktober 2016  (pdf, 34 kB)
Reactie B en W | 17 november 2016 (pdf, 984 kB)

Subsidie Volksbuurtmuseum

Advies wijkraad | 17 augustus 2016  (pdf, 35 kB)
Reactie B en W | 27 oktober 2016  (pdf, 422 kB)

U-OV Vervoerplan 2016

Advies wijkraad | 29 januari 2016  (pdf, 31 kB)
Reactie B en W | 13 december 2016  (pdf, 1.7 MB)


2015

Ontwerp bestemmingsplan Zuidgebouw

Advies wijkraad | 28 oktober 2015  (pdf, 47 kb)
Reactie B en W | 1 december 2015  (pdf, 238 kB)

Een leefbare Breedstraatbuurt

Advies wijkraad | 12 oktober 2015  (pdf, 34 kb)
Reactie B en W | 18 februari 2016  (pdf, 51 kB)

Aanscherpen beleid rond omzetten en splitsen

Advies wijkraad | 27 september 2015

Reactie B en W | 9 oktober 2015  (pdf, 3,9 MB)

Peuterspeelzaal in speeltuin de Kleine Dom

Advies wijkraad | 7 september 2015  (pdf, 32 kB)
Reactie B en W | 7 oktober 2015  (pdf, 550 kB)

Herinrichten Lange Nieuwstraat

Advies wijkraad | 4 september 2015  (pdf, 32 kB)
Reactie B en W | 6 juni 2016  (pdf, 440)

Tussenevaluatie Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2012

Advies wijkraad | 23 juni 2015  (pdf, 33 kB)
Reactie B en W | 29 september 2016  (pdf, 839 kB)

Ontwerpbestemmingsplan De Kade

Advies wijkraad | 16 mei 2015  (pdf, 41 kB)
Reactie B en W | 26 april 2016  (pdf, 541 kB)

Initiatievenfonds

Advies wijkraad | 23 maart 2015  (pdf 33 kB)
Reactie B en W | 24 april 2015  (pdf, 166 kB)

Noordgebouw stationsgebied

Advies wijkraad | 23 maart 2015  (pdf, 38 kB)
Reactie B en W | 30 april 2015  (pdf, 1,2 MB)

Lepelenburg

Advies wijkraad | 17 maart 2015  (pdf, 44 kB)
Reactie B en W | 22 september 2015  (pdf, 1092 kB)

Publicatie horecavergunning

Advies wijkraad | 26 maart 2015  (pdf, 37 kB)
Reactie B en W | Eindbericht (pdf, 52 kB)


2014

Zes wijkraden inzake Uitvoeringsagenda mobiliteit en luchtkwaliteit

Advies wijkraad | 14 november 2014  (pdf, 214 kB)
Reactie B en W | 29 januari 2015  (pdf, 1,8 MB)

Horeca in Neudeflat

Advies wijkraad | 4 november 2014  (pdf, 31 kB)
Reactie B en W | 16 december (pdf, 708 kB)

Wijkactieprogramma 2015 Binnenstad

Advies wijkraad | 4 september 2014 (pdf, 52 kB)
Reactie B en W | 7 juli 2015  (pdf, 1 Mb)

Verkeersafwikkeling Westplein

Advies wijkraad | 24 oktober 2014  (pdf, 35 kB)
Reactie B en W | 9 december 2014 (pdf, 134 kB)

Bushaltes Vredenburg

Advies wijkraad | 30 juni 2014  (pdf, 209 kB)
Reactie B en W | 5 september 2014 (pdf, 92 kB)

Overlast snackbars

Advies wijkraad | 28 mei 2014  (pdf, 564 kB)
Reactie B en W | 16 juni 2015  (pdf, 850 kB)

Herontwikkeling deel Willem Arntzhuis

Advies wijkraad | 17 februari 2014

Reactie B en W | 8 juli 2014

Raamprostitutie

Advies wijkraad | 16 januari 2014

Reactie B en W | 17 februari 2014

Hulp en contact

E-mail

wijken@utrecht.nl

Telefoon

14 030