Adviezen van wijkraden Adviezen wijkraad Noordoost

Wijkraad Noordoost adviseert het college van burgemeester en wethouders over verschillende onderwerpen in de wijk Noordoost. Hieronder leest u de adviezen van de wijkraad en de reacties van het college.

2019

Rol en functie van de wijkraden bij wijkparticipatie

Advies wijkraden | 12 februari 2019 (pdf, 524 kB)

Reactie B en W | 8 maart 2019  (pdf, 14 MB)

2018

Aanpassing beleid omzetten en splitsen

Informatiebrief B en W | 6 november 2018 (pdf, 0,96 MB)

Herplanten van bomen

Advies wijkraad | 20 juni 2018 (pdf, 122 kB)
Reactie B en W | 18 december 2018 (pdf, 312 kB)

Het Nieuwe Inzamelen

Advies wijkraad | 16 mei 2018 (pdf, 471 kB)
Reactie B en W | 3 juli 2018 (pdf, 1,6 MB)

De Verkenning Votulast-route

Advies wijkraad | 6 april 2018 (pdf, 277 kB)
Reactie B en W | 27 november 2019 (pdf, 2,0 MB)

Lauwerecht/Staatsliedenbuurt

Advies wijkraad | 14 maart (pdf, 361 kB)
Reactie B en W | 27 februari 2019 (pdf, 294 kB)

Advies burgerparticipatie

Advies wijkraad | 23 februari 2018  (pdf, 367 kB)
Reactie B en W | 8 maart 2019 (pdf, 1,0 MB)

Transparant proces WABO

Advies wijkraad | 10 januari 2018 (pdf, 485 kB)
Reactie B en W | volgt

2017

Onderzoek over adviesproces aan B en W

Advies van alle wijkraden | 20 december 2017 (pdf, 382 kB)

Reactie B en W | 8 maart 2019  (pdf, 2 MB)

Blaashal IDUNA

Advies wijkraad | 28 september 2017 (pdf, 324 kB)
Reactie B en W | 14 november 2017 (pdf, 811 kB)

2016

Verkeer Pieter Nieuwlandstraat en Willem van Noortplein (13 oktober)
en Ontwikkeling Pieter Nieuwlandstraat en Willem van Noortplein (1 juli)

Advies wijkraad | 13 oktober 2016 (pdf, 293 kB)
Advies wijkraad | 1 juli 2016 (pdf, 343 kB)
Reactie B en W | 2 november 2016 (pdf, 649 kB)

Evaluatie Initiatievenfonds

Advies wijkraad | 27 september 2016 (pdf, 15 kB)
Reactie B en W | 14 december 2016 (pdf, 341 kB)

Concept gemeentelijk Verkeers- en vervoerplan

Advies wijkraad | 3 januari 2016 (pdf)
Reactie B en W | 14 maart 2016 (pdf, 1MB)

Stedenbouwkundig Programma van eisen Kop op Tuindorp Oost

Advies wijkraad | 10 januari 2016 (pdf)
Reactie B en W | 12 april 2016 (pdf, 225 kB)


2015

Herzien beleid splitsen en omzetten

Advies wijkraad | 27 september 2015 (pdf)
Reactie B en W | 10 oktober 2015 (pdf, 1,4 MB)

Wijkraden Noordoost, Binnenstad, Noordwest, Overvecht, West en Zuidwest over aanscherpen beleid omzetten en splitsen

Advies wijkraden | 27 september 2015 (pdf)
Reactie B en W | 9 oktober 2015 (pdf, 3.9 MB)

Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar, gebiedsagenda Noordoost

Advies wijkraad | 13 maart 2015 (pdf, 397 kB)

Reactie B en W |  29 mei 2015 (pdf, 709 kB)


2014

6 wijkraden over Uitvoeringsagenda mobiliteit en luchtkwaliteit 

Advies wijkraad | 14 november 2014 (pdf, 213 kB)
Reactie B en W | 29 januari 2015 (pdf)

SPvE De Gaard

Advies wijkraad | 17 juli 2014 (pdf)
Reactie B en W | 27 januari 2015 (pdf)

Careyn Zorgvoorzieningen

Advies wijkraad | 18 januari 2014 (pdf)
Reactie B en W | 11 maart 2014 (pdf)


Naar adviezen wijkraad Noordoost 2002-2013 in het webarchief

Hulp en contact

E-mail

wijken@utrecht.nl

Telefoon

14 030