Adviezen van wijkraden Adviezen wijkraad Noordwest

Wijkraad Noordwest adviseert het college van burgemeester en wethouders over verschillende onderwerpen in de wijk Noordwest. Hieronder leest u de adviezen van de wijkraad en de reacties van het college.

2019

Rol en functie van de wijkraden bij wijkparticipatie

Advies wijkraden | 12 februari 2019 (pdf, 524 kB)

2018

Advies vernoemen Wesley Sneijder in Ondiep

Advies wijkraad | 16 oktober 2018 (pdf, 150 kB)

Reactie B en W | 8 januari 2019  (pdf, 811 kB)

'Het begint in de buurt'

Advies wijkraad | 11 september 2018 (pdf, 129 kB)

Evaluatie omzetten en splitsen

Advies wijkraad | 22 juni 2018  (pdf, 152 kB)
Reactie B en W | 6 november 2018 (pdf, 1,6 MB)

Visie Zuilense Vecht

Advies wijkraad | 12 februari 2018 (pdf, 150 kB)
Reactie B en W | 3 april 2018 (pdf, 2,3 MB)

2017

Onderzoek over adviesproces aan B en W

Advies van alle wijkraden | 20 december 2017 (pdf, 382 kB)

Reactie B en W | volgt

Ontwikkelingskader Horeca 2017

Advies wijkraad | 8 november 2017 (pdf, 85 kB)
Reactie B en W | volgt

Conceptontwerp Westelijke Stadsboulevard

Advies wijkraad | 10 juli 2017 (pdf, 418 kB)
Reactie B en W | 7 november 2017 (pdf, 920 kB)

Armoedeaanpak in Noordwest afronding en voorstellen op gemeentelijk niveau

Advies wijkraad | 5 juli 2017 (pdf, 573 kB)
Reactie B en W | 24 oktober 2017 (pdf, 2,1 MB)

Daalsepark

Advies wijkraad | 16 juni 2017 (pdf, 717 kB)
Reactie B en W | 17 oktober 2017 (pdf, 10.6 MB)

Ruimte 'Alles onder een dak'

Advies wijkraad | 1 juni 2017 (pdf, 712 kB)
Reactie B en W | 3 april 2018 (pdf, 1,1 MB)

Verkeersmaatregelen Amsterdamsestraatweg

Advies wijkraad | 8 mei 2017 (pdf, 462 kB)
Reactie B en W | 4 juli 2017 (pdf, 31 kB)

Verlengen sluitingstijden Amsterdamsestraatweg

Advies wijkraad | 25 maart 2017 (pdf, 380 kB)
Reactie B en W | 9 mei 2017 (pdf, 44 kB)

Speeltuinen in het kader van de verzelfstandiging

Advies wijkraad | 12 februari 2017 (pdf, 784 kB)

Reactie B en W | 29 mei 2017 (pdf, 750 kB)

Aangevraagde omgevingsvergunning aan het Monicahof

Advies wijkraad | 27 januari 2017 (pdf, 855 kB)
Reactie B en W | 4 december 2017 (pdf, 654 kB)


2016

Initiatievenfonds

Advies wijkraad | 2 november 2016 (pdf, 371 kB)
Reactie B en W | 14 december 2016 (pdf, 1.4 MB)

Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg

Advies wijkraad | 28 juni 2016  (pdf, 187 kB)
Reactie B en W | 15 november 2016 (pdf, 1,5 MB)

Maatschappelijk Initiatief Onderdak

Advies wijkraad| 17 april 2016 (pdf, 190 kB)
Reactie B en W | 28 juni 2016 (pdf, 910 kB)

Initiatief Depot aan Concordiastraat/2de Daalsedijk

Advies wijkraad | 20 januari 2016 (pdf, 124 kB)
Reactie B en W | 1 maart 2016 (pdf, 724 kB)

Ontwikkelkoers Oudenoord-Nijenoord

Advies wijkraad | 5 januari 2016 (pdf, 141 kB)

Reactie B en W | 5 juli 2016 (pdf, 1 MB)

Slimme routes, slim regelen, slim bestemmen

Advies wijkraad | 3 januari 2016 (pdf, 256 kB)
Reactie B en W | 14 maart 2016 (pdf, 2 MB)


2015

Toezicht en handhaving in Noordwest

Advies wijkraad | 20 december 2015 (pdf, 133 kB)
Reactie B en W | 3 oktober 2016 (pdf, 1 MB)

Aanscherpen beleid splitsen en omzetten

Advies wijkraad | 27 september 2015 (pdf, 42 kB)
Reactie B en W | 9 oktober 2015 (pdf, 3,9 MB)

Maatregelen Utrecht West

Advies wijkraad | 19 april 2015 (pdf, 419 kB)
Reactie B en W | 20 november 2015 (pdf, 850 kB)

Gebiedsagenda Overvecht en Noordwest

Advies wijkraad | 20 maart 2015 (pdf, 482 kB)
Reactie B en W | 29 mei 2015 (pdf, 709 kB)

Initiatievenfonds

Advies wijkraad | 18 maart 2015 (pdf, 124 kB)
Reactie B en W | 24 april 2015 (pdf, 373 kB)

Volksgezondheidsbeleid 2015-2018

Advies wijkraad | 3 maart 2015 (pdf 462 kB)
Reactie B en W | 2 juni 2015 (pdf, 864 kB)

Ontwikkelingsvisie Tweede Daalsedijk/Spoorzone

Advies wijkraad | 7 februari 2015 (pdf 113 kB)
Reactie B en W | 8 april 2015 (pdf, 278 kB)


2014

Uitvoeringsagenda mobiliteit en luchtkwaliteit

Advies wijkraad | 14 november 2014 (pdf, 214 kB)
Reactie B en W | 29 januari 2015 (pdf 1,9 MB)

Verkeerssituatie Pijlsweerd Ondiep

Advies wijkraad | 9 oktober 2014 (pdf, 112 kB)
Reactie B en W | 19 mei 2015 (pdf, 833 kB)

Wijkactieplan

Advies wijkraad | 8 oktober 2014 (pdf, 100 kB
Reactie B en W | 16 december 2014 (pdf, 986 kB)

Collegeprogramma 2014-2018

Advies wijkraad | 20 juni 2014 (pdf, 223 kB)
Reactie B en W | 1 december 2014 (pdf, 2 MB)

Wijkraadpleging Vernieuwend Welzijn

Advies wijkraad | 4 februari 2014 (pdf, 741 kB)
Reactie B en W | 24 juni 2014 (pdf, 511 kB)


Naar adviezen wijkraad Noordwest 2002-2013 in het webarchief


Hulp en contact

E-mail

wijken@utrecht.nl

Telefoon

14 030