Adviezen van wijkraden Adviezen wijkraad Overvecht

Wijkraad Overvecht adviseert het college van burgemeester en wethouders over verschillende onderwerpen in de wijk Overvecht. Hieronder staan de adviezen van de wijkraad en de reacties van het college.

2019

Binnenwijkse aanpassingen als gevolg van NRU opwaardering

Advies wijkraad | 20 februari 2019 (pdf, 133 kB)

Rol en functie van de wijkraden bij wijkparticipatie

Advies wijkraden | 12 februari 2019 (pdf, 524 kB)

2018

Aanpassing beleid omzetten en splitsen

Informatiebrief B en W | 6 november 2018 (pdf, 1,0 MB)

Verkeersveiligheid Amazonedreef e.o.

Advies wijkraad | 20 april 2018 (pdf, 135 kB)
Reactie B en W | volgt

Gezond en aangenaam wonen in Overvecht

Advies wijkraad | 15 maart 2018 (pdf, 895 kB)
Reactie B en W | 12 december (pdf, 5,1 MB)

Amazonedreef e.o.

Advies wijkraad | 5 februari 2018 (pdf, 206 kB)
Reactie B en W | 19 april 2018 (pdf, 718 kB)

Overvecht-Noord aardgasvrij

Advies wijkraad | 18 januari 2018 (pdf, 637 kB)
Reactie B en W | 7 juni 2018 (pdf, 3,6 MB)
Advies wijkraad | 17 juli 2018 (pdf, 242 kB)
Reactie B en W | 23 oktober 2018 (pdf, 1,3 MB)

2017

Onderzoek over adviesproces aan B en W

Advies van alle wijkraden | 20 december 2017 (pdf, 382 kB)
Reactie B en W | volgt

Doe Mee Centrum De Gagel

Advies wijkraad | 22 december 2017 (pdf, 583 kB)
Reactie B en W | 26 juni 2018 (pdf, 5,1 MB)

Noordelijke Randweg Utrecht en voorstel afkoppeling Moldaudreef

Advies wijkraad | 27 november 2017 (pdf, 706 kB)
Reactie B en W | 28 augustus 2018 (pdf, 15,2 MB)

Westelijke Stadsboulevard

Advies wijkraad | 8 juli 2017 (pdf, 1,7 MB)
Reactie B en W | 7 november 2017 (pdf, 1,4 MB)

Tippelzone

Advies wijkraad | 11 april 2017 (pdf, 186 kB)
Reactie B en W | 30 mei 2017 (pdf, 870 kB)
Advies wijkraad (2) | 19 augustus 2017 (pdf, 576 kB)
Reactie B en W (2) | 5 september 2017 (pdf, 365 kB)

Gezondheidsbevordering Overvecht

Advies wijkraad | 9 januari 2017 (pdf, 785 kB)
Reactie B en W | 29 november 2017 (pdf, 2,7 MB)


2016

Wat waardeert de Overvechter?

Advies wijkraad | 17 november 2016 (pdf, 309 kB)
Reactie B en W | 5 september 2017 (pdf, 2,3 MB)

De werking van het Initiatievenfonds

Advies wijkraad | 9 november 2016 (pdf, 191 kB)
Reactie B en W | 14 december 2016 (pdf, 1,4 MB)

Werk-met-werk maken

Advies wijkraad | 19 september 2016 (pdf, 318 kB)
Reactie B en W | 5 september 2017 (pdf, 990 kB)

Afkoppeling Moldaudreef

Advies wijkraad | 15 juni 2016 (pdf, 74 kB)
Reactie B en W | 23 augustus 2016 (pdf, 486 kB)

Buurtcentra en accommodaties

Advies wijkraad | 15 april 2016 (pdf, 184 kB)
Reactie B en W | volgt


2015

Slimme routes, slim regelen, slim bestemmen

Advies wijkraad | 11 december 2015 (pdf, 252 kB)
Reactie B en W| 14 maart 2015 (pdf, 1,6 MB)

Aanscherpen beleid omzetten en splitsen

Advies wijkraad | 28 september 2015 (pdf, 44 kB)
Reactie B en W | 9 oktober 2015 (pdf, 3,9 MB)

Vervolg NRU en financiering afkoppeling Moldaudreef

Advies wijkraad | 22 september 2015 (pdf, 107 kB)
Reactie B en W | 22 september 2015 (pdf, 111kB)

Continuïteit Dreefnieuws

Advies wijkraad | 2 september 2015 (pdf, 1,2MB)
Advies wijkraad 2 | 5 januari 2016 (pdf, 239 kB)
Reactie B en W | 27 oktober 2015 (pdf, 139 kB)
Reactie B en W 2 | 24 mei 2016 (pdf 835 kB)

Het nieuwe inzamelen

Advies wijkraad | 18 mei 2015 (pdf, 243 kB)
Reactie B en W | 7 juli 2015 (pdf, 406 kb)

Initiatievenfonds

Advies wijkraad | 18 maart 2015 (pdf, 218 kB)
Reactie B en W | 28 april 2015 (pdf 214 kB)

UAB gebiedsagenda Overvecht Noordwest

Advies wijkraad | 16 maart 2015 (pdf, 248 kb)
Reactie B en W | 29 mei 2015 (pdf, 709 kB)

Overvecht bereikbaar: digitaal en persoonlijk

Advies wijkraad | 8 maart 2015 (pdf, 687 kB)
Reactie B en W | 21 april 2015 (pdf, 412 kB)

Overvecht festival Zomerkriebels

Advies wijkraad | 11 februari 2015 (pdf, 243 kB)
Reactie B en W | 24 juni 2015 (pdf, 4, 5 Mb)

Herzien advies Prostitutiezone Zandpad

Advies wijkraad | 11 februari 2015 (pdf 219 kB)
Reactie B en W | 30 maart 2015 (pdf, 862 kB)


2014

Uitvoeringsagenda mobiliteit en luchtkwaliteit

Advies wijkraad | 14 november 2014 (pdf, 214 kB)
Reactie B en W | 9 januari 2015 (pdf, 1,8 MB)

Schoolcarrière leerlingen Overvecht

Advies wijkraad | 27 oktober 2014 (pdf, 273 kB)
Reactie B en W | 19 december 2014 (pdf 1,2 MB)

Adhesiebetuiging adviezen wijkraad Oost en Zuidwest coalitieakkoord initiatievenbudget

Advies wijkraad | 2 juni 2014 (pdf, 141 kB)


Hulp en contact

E-mail

wijken@utrecht.nl

Telefoon

14 030