Adviezen van wijkraden Adviezen wijkraad Vleuten-De Meern

Wijkraad Vleuten-De Meern adviseert het college van burgemeester en wethouders over verschillende onderwerpen in de wijk Vleuten-De Meern. Hieronder leest u de adviezen van de wijkraad en de reacties van het college.

2019

Rol en functie van de wijkraden bij wijkparticipatie

Advies wijkraden | 12 februari 2019 (pdf, 524 kB)

Reactie B en W | 8 maart 2019  (pdf, 14 MB)

2018

Aanpassing beleid omzetten en splitsen

Informatiebrief B en W | 6 november 2018 (pdf, 0,95 MB)

Voetpad Thematerweg

Advies wijkraad | 6 april 2018 (pdf, 112 kB)
Reactie gemeente| Het antwoord op het wijkraadadvies is mondeling besproken met de wijkraad en daarmee afgedaan.

2017

Onderzoek over adviesproces aan B en W

Advies van alle wijkraden | 20 december 2017 (pdf, 382 kB)

Reactie B en W | 8 maart 2019  (pdf, 2 MB)

Verkeersstromen na realisering van een drive-trough KFC-restaurant

Advies wijkraad | 29 maart 2017 (pdf, 502 kB)
Reactie B en W | 29 augustus 2017 (pdf, 682 kB)

Brug voor wandelaars Dorpsstraat-Joostenlaan

Advies wijkraad | 9 maart 2017 (pdf, 319 kB)
Reactie B en W | 2 mei 2017
(pdf, 5,2 MB)


Oudere wijkraadadviezen vindt u in het webarchief 

Naar adviezen wijkraad Vleuten-De Meern 2014 tot en met 2016 in het webarchief

Naar adviezen wijkraad Vleuten-de Meern 2002-2013 in het webarchief


Hulp en contact

E-mail

wijken@utrecht.nl

Telefoon

14 030

Uw mening