Adviezen van wijkraden Adviezen wijkraad West

Wijkraad West adviseert het college van burgemeester en wethouders over verschillende onderwerpen in de wijk West. Hieronder kunt u zien welke adviezen de wijkraad heeft gegeven en wat de reactie van het college hierop was.

2018

Het Hommelbos, gelegen aan het 24 Oktoberplein bij Welgelegen

Advies wijkraad | 21 juni 2018 (pdf, 53 kB)
Reactie B en W | 11 december 2018 (pdf, 389 kB)

Onderdelen van het omzettings- en splitsingsbeleid

Advies wijkraad | 23 mei 2018 (pdf, 58 kB)
Reactie B en W | 16 november 2018 (pdf, 1,2 MB)

Uitbreiding Dominicusschool en Johan de Witt school in Oog in Al

Advies wijkraad | 28 maart 2018 (pdf, 19 kB)
Reactie B en W | 3 juli (pdf, 1,4 MB)

Negatief advies omgevingsvergunning HZ_WABO-17-28180

Advies wijkraad | 15 januari 2018 (pdf, 23 kB)
Reactie B en W | 28 augustus 2018 (pdf, 1,9 MB)


2017

Onderzoek over adviesproces aan B en W

Advies van alle wijkraden | 20 december 2017 (pdf, 382 kB)
Reactie B en W | volgt

Plannen westelijke stadsboulevard

Advies wijkraad | 9 juli 2017 (pdf, 95 kB)
Reactie B en W | 7 november 2017 (pdf, 1,9 MB)

Opgroeien in West

Advies wijkraad | 24 januari 2017 (pdf, 101 kB)
Reactie B en W | 26 mei 2017 (pdf, 1,2 MB)


2016

Cartesiusdriehoek

Advies wijkraad | 13 december 2016 (pdf, 109 kB)
Reactie B en W | 20 april 2017 (pdf, 1,4 MB)

Petitie Kanaalstraat

Advies wijkraad | 25 mei 2016 (pdf, 21 kB)
Reactie B en W | 7 september 2016 (pdf, 895 kB)

1e herziening Van Sijpesteijnkade, Westflank Noord-HOV, Stationsgebied

Advies wijkraad | 4 mei 2016 (pdf, 217 kB)
Reactie B en W | 30 augustus 2016 (pdf, 1,3 MB)


2015

Maatregelenpakket Utrecht West

Advies wijkraad | 11 december 2015 (pdf, 35 kB)
Reactie B en W | 14 maart 2016 (pdf, 957 kB)

Zwart Goud

Advies wijkraad | 30 november 2015 (pdf 60 kB)
Reactie B en W | 17 februari 2016 (pdf, 738 kB)

Aanscherpen beleid omzetten en splitsen

Advies wijkraad | 27 september 2015 (pdf, 22 kB)
Reactie B en W | 9 oktober 2015 (pdf, 3.9 MB)

Maatregelenpakket Utrecht West

Advies wijkraad | 17 april 2015 (pdf, 33 kB)
Reactie B en W | 20 november 2015 (pdf, 940 kB)

Concept Gebiedsagenda UA&B Wets

Advies wijkraad | 19 maart 2015 (pdf, 58 kB)
Reactie B en W | 29 mei 2015 (pdf, 709 kB)

Kenmerken initiatievenfonds

Advies wijkraad | 19 maart 2015 (pdf, 29 kB)
Reactie B en W | 28 april 2015 (pdf 163 kB)

Sligro in Cartesiusdriehoek

Advies wijkraad | 18 maart 2015 (pdf, 1,1 MB)
Reactie B en W | 1 juli 2015 (pdf, 160 kB)

Parkeren Kanaalstraat /Damstraat

Advies wijkraad | 18 maart 2015 (pdf, 662 kB)
Reactie B en W | 13 mei 2015 (pdf, 608 kB)

Ontwikkeling 2e Daalsedijk

Advies wijkraad | 17 maart 2015 (pdf, 576 kB)
Reactie B en W | 13 mei 2015 (pdf, 300 kB)


2014

Uitvoeringsagenda mobiliteit en luchtkwaliteit

Advies wijkraad | 14 november 2014
Reactie B en W | 29 januari 2015

Sociale veiligheid Damstraat/Kanaalstraat

Advies wijkraad | 6 november 2014
Reactie B en W | 17 december 2014

Verkeersinfrastructuur Westplein

Advies wijkraad | 16 oktober 2014
Reactie B en W | 9 december 2014

Behoud bomen Leeuwesteyn en LRC-Oost
Advies wijkraad | 13 oktober 2014
Reactie B en W | 18 november 2014

Tijdelijke ontheffing bestemmingsplan t.b.v. lustrumfeesten

Advies wijkraad | 27 maart 2014
Reactie B en W | 2 juni 2014


Naar adviezen wijkraad West 2002-2013 in het webarchief


Hulp en contact

E-mail

wijken@utrecht.nl

Telefoon

14 030