Initiatief en invloed Lid worden van uw wijkraad?

Elke wijk heeft 1 wijkraad met maximaal 25 leden. De samenstelling van de wijkraad doet zoveel mogelijk recht aan de bevolkingssamenstelling in de wijk en aan de geografische spreiding van de buurten. Hieronder leest u hoe u lid kan worden van uw wijkraad en waaraan u moet voldoen.

Voorwaarden voor lidmaatschap

Als u lid wilt worden van uw wijkraad, dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • U moet minimaal 16 jaar oud zijn.
  • U moet wonen of werken in de betreffende wijk.
  • U moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben.
  • Utrechtse wethouders, gemeenteraadsleden en fractiemedewerkers mogen geen lid van een wijkraad zijn. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen.
  • Ambtenaren die in dienst zijn van de gemeente Utrecht mogen wel lid worden, maar alleen als de gemeente Utrecht heeft verklaard dat er geen sprake is van belangenverstrengeling.

De wijkraad houdt bij het aannemen van nieuwe leden de gewenste samenstelling van de wijkraad in de gaten en informeert de wijkwethouder over nieuwe leden.

Lid worden

Wilt u lid worden? Neem dan contact op met de wijkraad via onderstaand e-mailadres of contactformulier. Vervolgens krijgt u antwoord of er nog plaats is.

Eerst meer weten?

De medewerkers van het wijkbureau kunnen u meer vertellen en weten ook of er nog plaatsen zijn in de wijkraad en waaraan u moet voldoen. Contactgegevens vindt u via de pagina Wijken.

Hulp en contact

E-mail

wijken@utrecht.nl

Telefoon

14 030

Uw mening