Initiatief en invloed Referendumcommissie

De referendumcommissie bewaakt het proces van het referendum. Deze commissie is onafhankelijk en wordt benoemd door de gemeenteraad.

De referendumcommissie geeft het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad advies over het referendum en de regels voor het referendum. Dat kan zij gevraagd én ongevraagd doen.

Bovendien behandelt de commissie klachten van inwoners. Dat kan gaan over de informatie die de gemeente aan inwoners geeft over het referendum. Maar ook over de manier waarop andere mensen campagne voeren voor een referendum.

Leden referendumcommissie

De huidige referendumcommissie is 8 december 2016 (opnieuw) benoemd voor een periode van 4 jaar en bestaat uit de volgende leden.

Voorzitter: de heer B.J. (Bart) Schouten
Lid: mevrouw mr. C.D.A. (Alyssa) Bos
Lid: de heer prof. dr. H.R.B.M. (Henk) Kummeling

Hulp en contact Referendumcommissie

Postadres

Gemeente Utrecht
Afdeling Bestuursondersteuning
Referendumcommissie
Postbus 16200
3500 CE  Utrecht