Uw initiatief Advies bij uw initiatief

Ondersteuning of een extra zetje nodig bij uw idee? Bij de gemeente en in de stad zijn diverse organisaties actief die u verder kunnen helpen met uw initiatief.

Voor de eerste afspraak met een adviseur is het Kompas voor Initiatief (pdf, 288 kB) een handig hulpmiddel. Bijvoorbeeld om op een rij te zetten welke onderwerpen u wilt bespreken, of wat u nodig hebt om uw initiatief verder te brengen. Voor Engelstalige bewoners die initiatief willen nemen in Utrecht is er een Engelstalige versie van het kompas (pdf, 155 kB) beschikbaar.

Workshops en spreekuren

Hebt u ondersteuning van een professional nodig voor uw initiatief? Regelmatig houden de volgende organisaties  workshops en spreekuren die u helpen met het doorontwikkelen van uw initiatief:

Idee voor de gemeente

Hebt u als bewoner een wens of hebt u een idee om uw straat of de openbare ruimt beter in te richten? Maar wilt u niet zelf het initiatief nemen om dat idee uit te laten voeren? Stuur uw idee dan naar de gemeente via het reactieformulier.

Draagvlak krijgen

Voor het slagen van uw initiatief is het belangrijk dat er draagvlak is voor uw idee. En dit kunt laten zien. Zijn er voldoende bewoners of gebruikers die het met uw idee eens zijn of het willen steunen? U kunt op verschillende manieren draagvlak krijgen en laten zien. Hieronder vindt u hulpmiddelen en adviseurs die u kunnen helpen hierbij.

Wijkadviseurs

De wijkadviseurs zijn het eerste aanspreekpunt in de wijk voor initiatieven. Zij adviseren u over de manieren waarop u draagvlak kunt vinden. Zij brengen u in contact met actieve bewoners of bewonersgroepen. Wilt u de wijkadviseur spreken? Neem dan contact op met het wijkbureau.

Ruimtelijk regisseurs

Wanneer u een locatie wilt (her)ontwikkelen kunt u contact opnemen met de ruimtelijk regisseur van het gebied.

Regels en vergunningen

Voor uw initiatief hebt u misschien een vergunning nodig. Daarnaast zijn er ook regels waar u zich aan moet houden.

Regels

U hebt misschien een Verklaring omtrent het gedrag (vog) nodig, voor uzelf of voor uw medewerkers of vrijwilligers.

Misschien is het voor uw initiatief nodig dat u zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel of bij de Belastingdienst.

Kijk of uw plan past binnen het bestemmingsplan van het gebied. Past het niet in het bestemmingsplan? Dat hoeft geen probleem te zijn. U kunt een omgevingsvergunning aanvragen om te mogen afwijken van het bestemmingsplan.

Veelgevraagde vergunningen voor initiatieven

Evenementenvergunning

Belangrijke informatie voor het organiseren van een evenement.

Horecavergunningen

Een overzicht van alle horecavergunningen.

Vuurwerk

Voor het verkopen, afsteken en opslaan van vuurwerk hebt u verschillende vuurwerkvergunningen nodig.

Omgevingsvergunning

Voor bouwen en verbouwen of voor het aanbrengen van reclame hebt u vaak een omgevingsvergunning nodig.

Hulp en contact Initiatief

E-mail

initiatief@utrecht.nl

Telefoon

14 030