Uw initiatief Adviseurs en contactpersonen voor uw initiatief

Ondersteuning of een extra zetje nodig bij uw idee? Bij de gemeente en in de stad zijn diverse organisaties actief die u verder kunnen helpen met uw initiatief.

Direct advies of contact in de wijk

De wijkadviseurs zijn het aanspreekpunt voor initiatieven in een wijk of buurt. De wijkadviseurs geven advies en tips over ruimte of geld. Zij brengen u in contact met actieve bewonersgroepen. De wijkadviseurs weten de weg binnen de gemeente.

De sociaal makelaars kennen het sociale netwerk in de buurt en brengen u in contact met andere actieve bewoners, organisaties en netwerken. Zij ondersteunen bij maatschappelijke initiatieven, bij zelfbeheer of medebeheer van buurtcentra en speeltuinen.

Materialen, coaching of vrijwilligers nodig?

De Utrechtse uitdaging brengt vraag en aanbod samen. Dat kan gaan om kennis, extra handen of creativiteit. Maar ook om spullen (meubels, materiaal).

Vrijwilligerscentrale Utrecht (VC Utrecht) stimuleert en promoot vrijwillige inzet in de stad Utrecht. Via de website verbindt VC Utrecht organisaties, initiatiefnemers en (toekomstige) vrijwilligers in Utrecht; er is een uitgebreide vacaturebank. De adviseurs geven advies op maat over alles wat met vrijwilligers en vrijwillige inzet te maken heeft en VC Utrecht organiseert regelmatig scholing voor én door vrijwilligers. Zij hebben ook een berichtenservice voor deadlines over subsidies en fondsen, die voor Utrechtse initiatieven interessant en relevant zijn.

Op zoek naar een adviseur die - op vrijwillige basis - burgers begeleiden die een idee willen realiseren? De vrijwillige adviseurs van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) hebben jarenlange ervaring met burgerinitiatieven, veel kennis en een uitgebreid netwerk. Een van de projecten van de KNHM voor actieve bewoners is Kern met Pit. U kunt zich elk jaar tussen 1 september en 31 oktober inschrijven.

GreenWish is een stichting zonder winstoogmerk en heeft veel ervaring in coaching van initiatiefnemers. Zij denken met u mee. Van financiering tot communicatie. Vaak is 1 adviesgesprek al voldoende voor een volgende stap in je proces.

De SESAM academie zet gepensioneerden met leidinggevende ervaring in om vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven met advies op maat te ondersteunen. Zij werken als onbezoldigd vrijwilliger en adviseren over onderwerpen als organisatie, communicatie, financiën, strategie, fondsenwerving en vrijwilligersbeleid. Voor de ontwikkeling van de academie zelf wordt een klein bedrag per dagdeel gevraagd (als er geld beschikbaar is).

Adviseurs over duurzaamheid

Hebt u een goed idee voor de stad of uw wijk op het gebied van natuur, milieu of duurzaamheid? De adviseurs duurzame initiatieven van Utrecht Natuurlijk zijn hiervoor uw aanspreekpunt.

Energieambassadeurs weten alles over energie besparen en duurzame energie opwekken en geven u gratis advies.

Wilt u iets doen voor de Global Goals van Utrecht, hebt u vragen of werkt u aan de Global Goals? Kijk dan op Utrecht4GlobalGoals.

Adviseurs (her)ontwikkeling

Om stedelijke ontwikkeling in Utrecht in goede banen te leiden, heeft elke wijk zijn eigen ruimtelijk regisseur. Initiatiefnemers en investeerders kunnen voor begeleiding en advies terecht bij de ruimtelijk regisseur van het gebied. De ruimtelijk regisseurs zijn het eerste aanspreekpunt voor alle ruimtelijke projecten in de wijk.

Hulp bij initiatieven voor zorg en welzijn

Welzijnswerk in de stad

U Centraal is het aanspreekpunt voor stadsbrede vragen over welzijn. De beroepskrachten en vrijwilligers van U Centraal geven informatie, advies en praktische hulp.

Ondersteuning maatschappelijk werk

Het buurtteam is een team van professionals die inwoners ondersteunen die het (even) zelf niet redden.

Voor vrijwilligers in de zorg

Stichting Present is het aanspreekpunt voor groepen vrijwilligers die de professionele zorg ondersteunen.

Sociaal makelaars

De sociaal makelaars ondersteunen u bij uw maatschappelijke initiatief. Zij kennen het sociale netwerk in de buurt en brengen u in contact met andere actieve bewoners, organisaties en netwerken.

Beweegmakelaars en buurtsportcoaches

Een beweeggroep opzetten voor de buurt? Een sportevenement organiseren? Samen bewegen is leuk en gezond en zet vaak aan om op andere terreinen ook in beweging te komen. De beweegmakelaars en buurtsportcoaches van SportUtrecht helpen initiatiefnemers graag op weg.

Hulp aan vluchtelingen en statushouders

De Vrijwilligerscentrale Utrecht geeft advies en mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. U kunt activiteiten voor en met vluchtelingen of statushouders doen.

Beginnende ondernemers

Gaat u een onderneming starten? Dan hebt u vaak te maken met regels en vergunningen. Het Ondernemersloket helpt u op weg met informatie en kan u doorverwijzen naar andere instanties.

Het Ondernemersplein is de plek waar de overheid alle belangrijke informatie voor ondernemers verzamelt.

Loopt u vast?

Loopt u vast met uw initiatief? Dan is het Initiatievennetwerk uw aanspreekpunt binnen de gemeente. Lees meer over wat het Initiatievennetwerk doet.

Uw initiatief presenteren

Elke maandag, dinsdag en donderdag om 9.30 uur kunt u op het stadskantoor uw initiatief presenteren. U kunt vragen stellen aan de medewerkers van het Initiatievennetwerk. Zij denken mee en helpen u verder. Aanmelden kan via initiatief@utrecht.nl.