Uw initiatief Geld voor uw initiatief

U kunt op verschillende manieren geld bij elkaar krijgen voor uw initiatief. Denk aan een bijdrage uit een fonds of subsidie, aan crowdfunding of een lening. Hieronder vindt u per thema handige links voor financiering.

Direct naar:

Crowdfunding

Bij crowdfunding geven veel mensen een klein bedrag. Al deze kleine bedragen samen leveren een groter bedrag op. Daarmee kunt u dan uw project, evenement of onderneming financieren. Ook stichtingen en ondernemers gebruiken crowdfunding. Crowdfunding gebeurt vaak via een online ontmoetingsplaats. Dat heet een platform. Wilt u ook crowdfunding gebruiken om uw initiatief te financieren? In Utrecht zijn 2 lokale platforms voor crowdfunding: Voor je Stadsie en CrowdAboutNow. Lees meer over deze platforms

Bewonersbod

Inwoners die zelf een gemeentelijke taak uitvoeren. 4 initiatiefnemers daagden in 2016 de gemeente uit te onderzoeken hoe dit het beste kan. We noemen dit in Utrecht bewonersbod.

Hebt u interesse of wilt u zelf een bod doen? Op de pagina bewonersbod vindt u meer informatie.

Fondsen en subsidies algemeen

 • Initiatievenfonds
  Het Initiatievenfonds ondersteunt grote en kleine initiatieven in de stad waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en voor de leefomgeving.
 • Subsidiehulp
  De Subsidiehulp van de gemeente Utrecht geeft een overzicht van alle subsidies in Utrecht en in de regio.
 • Subsidieloket provincie Utrecht
  De provincie Utrecht heeft een subsidieloket voor projecten op het gebied van cultuur, maatschappelijke projecten, duurzaamheid, natuur en landschap, sport, welzijn en recreatie. Zowel particulieren als ondernemers kunnen hier subsidie aanvragen.
 • Fondsenboek
  Voor een volledig overzicht van fondsen raden we het fondsenboek en de fondsendisk van de vereniging van fondsen aan. In dit boek staan ruim 1.000 fondsen vermeld. Het boek en de disk zijn gratis in te zien bij Vrijwilligers Centrale Utrecht. Zij geven ook vrijblijvend advies welk fonds het beste bij uw idee past.

Fondsen en subsidies voor ontwikkeling openbare ruimte

Fondsen en subsidies voor werk en ondernemen

 • Subsidies van de gemeente voor werk en ondernemen
   
 • Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU)
  OMU financiert herstructurerings- en transformatieprojecten van (leegstaande) bedrijfsobjecten en kantoorgebouwen. Het doel van deze financiering is om de leegstand van gebouwen tegen te gaan. En daarmee onder andere de kwaliteit en het vestigingsklimaat op bestaande werklocaties in de provincie Utrecht te verbeteren, daar waar de markt dat niet zelf oppakt.
 • Seed Business Angels
  Met de Seed Business Angels-regeling richt de overheid zich op het verbeteren van de financiering van start-ups tijdens de vroege levensfase.
 • Ondernemersfonds Utrecht
  Via het Ondernemersfonds Utrecht betalen ondernemers mee aan collectieve voorzieningen in de stad. U kunt ook zelf bij het fonds een voorstel voor een voorziening voor ondernemers doen, en daarvoor geld aanvragen.
 • Economisch fonds voor regionale ontwikkeling
  Het Economisch Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Kansen voor West 2) is een Europees subsidieprogramma. Het is bedoeld voor projecten die de regionale economie van de Randstad een extra impuls geven.
 • Ondernemersloket
  Als ondernemer kunt u in sommige gevallen een beroep doen op subsidies, fondsen en financiële ondersteuning.
 • SIA RAAK-mkb
  RAAK-mkb van SIA financiert projecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.
 • Value creation capital
  Value Creation Capital investeert, ondersteunt en begeleidt technologiebedrijven naar 'the next level'.
 • Vroegefasefinanciering
  De vroegefasefinanciering biedt cofinanciering om de stap van idee tot de start van productontwikkeling te zetten. In deze fase gaat het om het creëren en verifiëren van commerciële concepten, het identificeren van de geschikte markt en het ontwikkelen van de juiste licenties (intellectueel eigendom)
 • Fiscale regeling voor R&D
  De financiële lasten van research en development (R&D) kan je verlagen via de WBSO. WBSO staat voor Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk. De regeling verlaagt loonkosten van je R&D-medewerker of levert jezelf als ondernemer extra aftrek op. Ook kosten voor prototypes of onderzoeksapparatuur kunnen eronder vallen.
 • Innovatiekrediet
  Het innovatiekrediet is bedoeld voor de fase van ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. Je bent druk bezig om iets werkend te krijgen, maar er is nog geen omzet. Het gaat om innovatieve ideeën op technisch of klinisch gebied.
 • Subsidie (innoverende) projecten in de gezondheidszorg
  Deze subsidie van de Stichting Voorzorg Utrecht en is bedoeld voor innoverende gezondheidszorgprojecten in de regio Utrecht.
 • Overige fondsen voor werk en ondernemen
  Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die werk wil creëren voor mensen die onvoldoende in staat zijn om zelfstandig een baan te vinden.
  Qredits helpt ondernemers met kredieten tot € 250.000. De stichting helpt met coaching en tools voor bijvoorbeeld het schrijven van een ondernemingsplan.
  Achmea foundation
  Investeert (donatie of lening) in initiatieven op het gebied van landbouw, gezondheidszorg en financiële dienstverlening.
  Business angels
  Als ondernemer kunt u een voorstel indienen bij een business angel die vanuit een zakelijk oogpunt kan investeren in uw onderneming. Een business angel investeert met name in (pre)starters en ondernemers in een vroege groeifase van hun bedrijf.

Hulp en contact Initiatief

E-mail

initiatief@utrecht.nl

Telefoon

14 030