Uw initiatief Buurtbudgetten Lunetten

Bewoners kunnen samen voorstellen maken om Lunetten mooier, beter en leuker te maken. Hierdoor bepalen de bewoners de toekomst van Lunetten zelf.

Hebt u suggesties of ideeën?

Stuur dan een e-mail naar zuid@utrecht.nl of buurtbudgetlunetten@gmail.com.

Actieve groep bewoners aan de slag

In 2015 en 2016 was er een proef buurtbudgetten. In 2017 was de bijeenkomst ‘de Burgertop'. Hieruit is een actieve groep bewoners ontstaan. Samen met de gemeente zijn zij aan de slag gegaan met onderwerpen die bewoners van Lunetten belangrijk vinden. Thema’s zijn bijvoorbeeld het groen in de wijk en ontmoeting. Zo hebben inwoners meer invloed op de besteding van budgetten in de wijk. Niet alleen van de gemeente maar ook van andere partijen die een rol in de wijk spelen.

Omgevingsvisie Lunetten

De resultaten van de Burgertop hebben we gebruikt voor het maken van een nieuwe omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving van de wijk: de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Bijvoorbeeld een buurt, een winkelgebied of een park.

Bekijk de omgevingsvisie Lunetten

Hulp en contact Wijkbureau Zuid

Telefoon

14 030

E-mail

zuid@utrecht.nl

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

't Goylaan 75, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 12.00 uur
Maandag tot en met vrijdag