Uw initiatief Bewonersbod

Wilt u zelf een gemeentelijke taak uitvoeren? In Utrecht kan dit. Bewonersbod is een nieuwe manier van samenwerken tussen inwoners en de gemeente. Deze samenwerking zorgt voor een betere, andere uitvoering. Inwoners en anderen die erbij betrokken zijn krijgen meer verantwoordelijkheid en invloed.

Wat is bewonersbod?

De gemeente heeft afspraken met andere organisaties om bepaalde gemeentelijke taken uit te voeren. Bewonersbod betekent dat inwoners en ondernemers in de wijk (een gedeelte van) deze taken over kunnen nemen. Wij noemen dit 'een bod doen'.

Bewonersbod in Utrecht - 1.51 min.

Ervaringen met bewonersbod

In 2016 begon een proefperiode voor de gemeente Utrecht. 4 initiatieven startten met een pilot:

 • Wishing Well West: organiseert activiteiten voor de buurt
 • buurthuis De Nieuwe Jutter: biedt dagondersteuning aan ouderen
 • Spinozaplantsoen: ‘eetbare ontmoetingstuin’ waar kinderen er kunnen spelen en bewoners er kunnen tuinieren en praatje maken
 • sporthal Lunetten: wordt beheerd door basketbalvereniging Cangeroes en Amazone

Lees de ervaringen van initiatiefnemers

Bewonersbod in Utrecht - 5.25 min.

Voorwaarden om een bod te doen

 • Het gaat om een bestaande taak van de gemeente Utrecht
 • De taak sluit aan bij de doelstellingen van de gemeente Utrecht
 • Er is geld beschikbaar
 • Het mag niet duurder zijn dan nu
 • Het voegt een andere maatschappelijke waarde of kwaliteit toe dan nu
 • Er is steun voor in de samenleving

Hoeveel geld is beschikbaar?

Hoeveel geld er beschikbaar is voor een taak die u wilt doen is meestal niet meteen bekend. Dat moet de gemeente eerst uitzoeken. Als het ingewikkeld is kan dit wat langer duren. In de wijk Lunetten zijn we bezig om duidelijk te maken wat de uitgaven zijn. Op de pagina over buurtbudgetten leest u hier meer over.

Taken

U kunt op alle gemeentelijke taken een bewonersbod doen. Voorbeelden kunnen zijn:

 • sociaal makelaarschap
 • zorgtaken
 • groenonderhoud
 • beheer van een sportclub/buurthuis/speeltuin
 • leerlingenvervoer
 • inrichtingsplan van je eigen straat
 • schoonhouden van de markt

Als u een ander idee hebt praten wij hier graag met u over. Dan kijken wij samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Een bod doen of meer informatie

Wilt u een bod doen of meer informatie? Mail dan naar initiatief@utrecht.nl of bel ons op telefoonnummer: 14 030.

Beginnen met uitvoeren van een gemeentelijke taak

Hebt u een bod gedaan op een taak en voldoet dit aan de voorwaarden? Dan duurt het maximaal 6 jaar voordat u kunt beginnen. De gemeente heeft lopende contracten met organisaties die de taken nu doen. Pas als die aflopen kunt u beginnen. De gemeente maakt dan afspraken met u, in plaats van de andere organisatie. De gemeente moet op tijd nieuwe contracten afsluiten. Daarom is het belangrijk dat u al vroeg laat weten welk bod u wilt doen.

Hulp en contact Initiatief

E-mail

initiatief@utrecht.nl

Telefoon

14 030